skip to Main Content

Search – News & Stories – Digitizer

Uvod u CSS osnovni box model

Pri postavljanju dokumenta, mehanizam za prikazivanje pretraživača predstavlja svaki element kao pravougaoni okvir u skladu sa standardnim CSS osnovnim modelom okvira. CSS određuje veličinu, položaj i svojstva (boja, pozadina, visina…