skip to Main Content

Motion dizajn se razvio kao direktan rezultat unapređenja tehnologije.

 

Kako digitalne tehnologije donose inovacije u svet grafičkog dizajna, motion dizajn (video animacija) postaje sve važniji. U osnovi je disciplina koja primenjuje principe grafičkog dizajna za pravljenje videa i video produkciju korišćenjem animacija i vizuelnih efekata. 

 

Sa mnogim tradicionalnim radnim okruženjima u grafičkom dizajnu, koji sada sadrže digitalne komponente, video animacija postaje važno sredstvo u dizajnerskom alatu. Široka primena u dizajnu web-sajtova, reklamnih kampanja Dizajn u pokretu postaje veoma važna veština. Motion dizajn dodaje posebni momenat vremena, što grafičkim rešenjima daje potpuno novu dimenziju.

 

Danas, dizajneri imaju na raspolaganju mnoštvo digitalnih alata za stvaranje video animacija. Vodeći programi koji koriste naši grafički dizajneri su Adobe After Effects, Adobe Premiere. 

 

Motion dizajn

 

ubrzava i unapređuje zamisli i planiranje potrebno za stvaranje pravilno dizajnirane i efikasne vizuelne komunikacije. Kada pravilno uvedete ovaj dizajn u kampanju, ona će postati upečatljivija, a dobar sadržaj će postati još bolji.

 

Radimo za vas:

  • 2D animacije
  • 3D animacije
  • džinglove
  • uvode i exit-e za spotove
  • animirane reklame
  • animirane logotipe
  • infoanimacije
  • explainer animacije
  • postprodukciju
Back To Top