Skip to content

EMAIL MARKETING.

Email Marketing je najefektivnija B2B usluga koja se integriše sa svim ostalim aspektima digitalnog marketinga. Pored kreiranja personalizovanih email kampanja, koristimo podatke dobijene iz Social Media strategija, Google Ads kampanja i ostalih aktivnosti digitalnog marketinga kako bi optimizovali email poruke i maksimizirali njihovu konverziju.

Kombinujemo snagu Graphic Designa i Motion Designa sa Email Marketing strategijom i kreiramo efikasne i privlačno dizajnirane email kampanje. Kreiramo vizualno atraktivne email newslettere sa animiranim sadržajima koji privlače pažnju primaoca email-a i povećavaju stopu otvaranja emejlova i klikova na linkove i buttone, što i jeste primarni cilj. Suština Email marketinga je krajnja konverzija koja se dešava na website-u. Sa integracijom ovih kreativnih elemenata u Email Marketing strategiju, garantujemo efikasno prenošenje poruke i povećane konverzije.

Email Marketing Brevo
Newsletter Example
(click to zoom)

email-marketing-newsletter-example-digitizer2

Kako da Email Marketing bude uspešan?

Ključ uspešnog email marketinga je duboko razumevanje potreba vaše ciljne grupe kombinovano sa poznavanjem baze ili baza primaoca email-ova i strateškim dugoročnim segmentiranjem baza i primaoca. Ukoliko pokušamo da dopremo do klijenata iz određene niše biznisa, kao što su na primer restorani ili auto servisi, email marketing je vid digitalnog marketinga koji omogućava da dopremo do ciljanih klijenata, uz najoptimalniji trošak. Naše iskustvo govori da u odnosu na ukupan broj poslatih mejlova u kampanji, prosek broja otvorenih mejlova je od 20% do 70%, dok je broj osoba koje kliknu na neku akciju od 1% do 10%.

Digitizer-ovo iskustvo vam može pomoći da napravite veoma efikasne email marketinške kampanje koje generišu odlične rezultate. Upoznavanje sa vašim biznisom, razumevanje vaše publike i ono što je zaista važno za oboje, je način na koji postižemo dobre rezultate. Mi smo više od marketinške agencije, naša misija je da vam pružimo punu podršku. I opsednuti smo uspehom vašeg poslovanja.

Email marketing je uvek prisutan i nezaobilazan deo svake poslovne priče. Ako još uvek niste razmišljali o pokretanju email kampanje, krajnje je vreme da to učinite.

Email Marketing
Newsletter Example
(click to zoom)

email-marketing-newsletter-example-digitizer

Kojih 10 najbitnijih karakteristika Email Marketinga morate da znate?

  1. Direktna komunikacija.
   Email marketing omogućava direktnu komunikaciju sa pojedincima ili ciljnom grupom putem njihove elektronske pošte.
  2. Personalizacija.
   Poruke se mogu prilagoditi individualnim preferencama i ponašanjima korisnika, pružajući personalizovan i relevantan sadržaj.
  3. Segmentacija.
   Ciljna grupa može biti podeljena u segmente kako bi se slale ciljane poruke određenim grupama korisnika.
  4. Automatizacija.
   Upotreba automatizacije omogućava slanje određenih poruka u određeno vreme ili kao odgovor na određene akcije korisnika.
  5. Analiza performansi.
   Email marketing platforme omogućavaju analizu performansi kampanja, uključujući otvaranje poruka, klikove na linkove i druge relevantne metrike.
  6. Izgradnja odanosti i poverenja.
   Redovno slanje vrednih informacija pomaže u izgradnji odnosa sa korisnicima, čime se stvara poverenje i lojalnost.
  7. Poziv na akciju (cta).
   Svaka email poruka obično sadrži jasan poziv na akciju, bilo da je to kupovina proizvoda, registracija na događaj ili neka druga željena akcija.
  8. Mogućnost prilagođavanja društvenim mrežama.
   Email marketing često radi u sinergiji sa društvenim medijima, omogućavajući korisnicima da dele sadržaj putem svojih društvenih mreža.
  9. Praćenje konverzija.
   Mogućnost praćenja konverzija pomaže marketarima da razumeju kako se korisnici ponašaju nakon što kliknu na link u email poruci.
  10. Usklađenost sa pravilima o privatnosti.
   Efikasan email marketing uključuje poštovanje pravila o privatnosti i obezbeđivanje mogućnosti odjave od pretplate.

Email marketing je ključan deo digitalne strategije, pružajući direktnu liniju komunikacije sa publikom i efikasno doprinoseći ciljevima marketinga, poput povećanja prodaje, izgradnje odanosti korisnika i promocije brenda.

Email Marketing
Newsletter Example
(click to zoom)

email-marketing-newsletter-example-digitizer1

Kako izgleda Digitizer proces Email Marketinga?

 

 1. Definisanje ciljeva kampanje.
  Počinjemo identifikacijom jasnih ciljeva za email marketing kampanje, bilo da je to povećanje prodaje, angažovanosti korisnika ili povećanje svesti o brendu.
 2. Analiza ciljne publike.
  Sprovodimo detaljnu analizu ciljne publike kako bismo bolje razumeli njihove potrebe, interesovanja i obrasce ponašanja, omogućavajući nam personalizaciju sadržaja.
 3. Segmentacija baze podataka.
  Segmentiramo našu bazu podataka na osnovu demografskih, geografskih, ponašajnih i drugih relevantnih faktora kako bismo prilagodili poruke svakoj grupi korisnika.
 4. Kreiranje privlačnih naslova.
  Razvijamo privlačne naslove koji će privući pažnju korisnika i podstaknuti ih da otvore naše emailove, koristeći testiranje naslova kako bismo identifikovali najefikasnije verzije.
 5. Kreiranje kvalitetnih landing page-eva.
  Kreiramo visokokvalitetne landing page-eve na vašem website-u sa sadržajima koji su relevantni, informativni i korisni za ciljnu publiku, uključujući tekstove, slike, video zapise i linkove ka korisnim resursima.
 6. Dizajniranje privlačnih newslettera.
  Razvijamo atraktivne i responsivne email newslettera koji će izgledati dobro na svim uređajima i osigurati optimalno korisničko iskustvo.
 7. Implementacija poziva na akciju (cta).
  Uključujemo jasne i privlačne pozive na akciju koji će motivisati korisnike da preduzmu željenu radnju, bilo da je to klik na link, registracija ili kupovina proizvoda.
 8. Testiranje i optimizacija.
  Sprovodimo a/b testiranje na različitim verzijama emailova kako bismo identifikovali najefikasnije elemente dizajna, sadržaja i poziva na akciju, i kontinuirano optimizujemo naše kampanje na osnovu dobijenih rezultata.
 9. Automatizacija kampanja.
  Implementiramo automatizaciju procesa slanja emailova na osnovu različitih okidača, kao što su rođendani korisnika, napuštena korpa proizvoda ili interakcija sa određenim sadržajem.
 10. Personalizacija poruka.
  Personalizujemo naše emailove koristeći ime korisnika, preporuke proizvoda na osnovu prethodnih kupovina ili druge relevantne informacije kako bismo poboljšali angažovanost i konverzije.
 11. Uključivanje društvenih mreža.
  Integrišemo društvene mreže u naše email kampanje omogućavajući korisnicima da lako podele sadržaj sa svojim prijateljima i pratiteljima.
 12. Praćenje otvaranja i klika.
  Pažljivo pratimo stope otvaranja emailova i stope klikova na linkove kako bismo merili angažovanost naših korisnika i identifikovali oblasti za poboljšanje.
 13. Analiza metrika uspešnosti.
  Analiziramo ključne metrike kao što su stopa otvaranja, stopa klikova, stopa konverzije i stopa odjavljivanja kako bismo procenili uspeh naših kampanja i doneli informisane odluke o budućim akcijama.
 14. Segmentacija i re-targeting.
  Koristimo podatke o ponašanju korisnika kako bismo segmentirali bazu korisnika i ciljali ih sa personalizovanim emailovima i re-targeting kampanjama.
 15. Ažuriranje baze podataka.
  Redovno ažuriramo našu bazu podataka kako bismo osigurali tačnost informacija i održali visok nivo relevantnosti naših poruka.
 16. Poštovanje pravila o privatnosti i zaštiti podataka.
  Pažljivo poštujemo pravila o zaštiti privatnosti korisnika i propise o zaštiti podataka, obezbeđujući da naše kampanje budu u skladu sa relevantnim zakonima i regulativama.
 17. Kreiranje serija emailova.
  Razvijamo serije emailova koje prate korisnike kroz ceo tok kupovine ili njihov korisnički put, pružajući im relevantne informacije.

Jedna lepa i (ne)istinita Priča.

U domenu digitalnog prostora, klijent koji je želeo napreduje, pokušao je da otkrije potencijal email marketinga, okrećući se stručnosti full service digitalne agencije. Ovo putovanje je bilo predodređeno da bude saradnja, gde bi agencija i klijent kreirali priču o uticajnoj komunikaciji.

Saga je počela obimnim konsultacijama. Iskusni stratezi agencije zadubili su se u identitet brenda klijenta, ciljnu publiku i sveobuhvatne marketinške ciljeve. Kroz ovo zajedničko istraživanje, napravljena je prilagođena strategija email marketinga — ona koja bi rezonirala sa jedinstvenom porukom klijenta i angažovala njihovu publiku na dubljem nivou.

Sledeće poglavlje se odvijalo uz kreiranje ubedljivog sadržaja. Majstori sadržaja nisu napravili samo e-mejlove, već i impresivne mozaike podataka I poruka koji bi očarali, informisali i odjeknuli primaocima u inbox. Od tema koje privlače pažnju do personalizovanih poziva na akciju, svaki element je pažljivo kuriran da ispriča priču klijenta u digitalnom sandučetu.

Dizajn je igrao ključnu ulogu. Kreativni tim pobrinuo se da svaki mejl ne bude samo poruka već vizuelni užitak. Od estetski prijatnog izgleda do strateški postavljenih vizuelnih elemenata, elementi dizajna su pažljivo izrađeni kako bi poboljšali angažovanje i preneli ličnost brenda klijenta kupcima i korisnicima.

Ali priča nije tu stala. Redovne sesije između agencije i klijenta postale su učestale I analizirani su pokazatelji, a pristup je prilagođen u realnom vremenu. Otvoreni izveštaji, procenti učestalosti klikova i pokazatelji konverzije nisu bili samo brojevi već i tačke u tekućoj sagi o uspehu.

Važno je da je agencija verovala u klijenta. Radionice o najboljim praksama email marketinga, metodologijama A/B testiranja i analitičkim uvidima su sprovedene kako bi se osiguralo da klijent ne samo da razume priču već i aktivno doprinosi njenoj evoluciji.

Kako se priča odvijala, rezultati su mnogo govorili. Procenti otvorenih emejlova su porasli, broj klikova na banere u emjlovima se umnožio, a klijent je bio svedok porasta angažovanja konverzija. Zajednički napori su pretvorili strategiju email marketinga u priču o uspehu – onu koja je odjeknula kod publike i postigla klijentove marketinške ciljeve.

Na kraju, najbolja full service digitalna agencija i klijent nisu samo sproveli email marketinšku kampanju: bili su koautori digitalnog trijumfa. Priča u kojoj su se saradnja, kreativnost i strateški uvid spojili da bi se stvorilo ubedljivo i upečatljivo putovanje u digitalnom carstvu.

Pročitaj još.

Mi smo Digitizer.

Full service digitalna agencija.

Naše Specijalnosti.

Vesti & Priče.

Animacije.

Portfolio.

Ideja. Misija. Vizija.

Faqs.

Sastanak.

Kontakt.

Naše Specijalnosti.

Portfolio.

Animacije.

Vesti & Priče.

Faqs.

Ideja. Misija. Vizija.

Kontakt.

Sastanak.

Od 2017. godine. sarađujemo sa Digitizerom. Izuzetno precizna i profesionalna saradnja. Vidmo rezultate, a s obzirom na industriju u koju smo uključeni, puno toga zavisi od marketinga koji Digitizer radi. Rezultati se najbolje vide u količini ljudi koja se javi na intervju. Svaki put kada bih nešto sugerisao, Digitizer tim obavezno uvede izmene u prezentaciju. Naravno da ih preporučujem. Vec su preporučeni.

Filip Slijepcevic
Poente Tehcnical
Rating: 10

Od 2020. godine sarađujemo sa Digitizerom. Saradnja je divna i komunikacija opuštena: zahtev dočekaju za razumevanjem i ispunjavaju ekstremno brzo. Kao merljive rezultate vidimo povećan obim posla. Apsolutno i uvek imam slobodu da ovom timu sugerišem svoje mišljenje. Stalno ih preporučujem.

Lenka Jakimovska
Chicago Waffles
Rating: 10

DermaVille ordinacija sarađuje sa Digitizerom od 2023. godine i mislim da su veoma profesionalni. Sve pohvale. Od konkretnih rezultata vidimo više poseta ka našem sajtu. Da, rado preporučujemo Digitizer!

Danijela Ljubojevic
DermaVille
Rating: 10

Sa Digitizerom radimo od 2019. godine, dakle više od 5 godina. Izuzetno sam zadovoljan brzinom kojom se odgovara mojim nalozima poslatim Digitizer timu. Konkretan rezultat saradnje sa Digitizerom je da mi je web stranica uvek sređena i blagovremeno ažurirana. Sloboda sugerisanja rešenja i razmena mišljenja je od samog početka važila u mom odnosu sa Digitizerom i to je osnova naše saradnje koja postoji i danas posle 5 godina saradnje. Apsolutno bih preporučio drugim kompanijama usluge Digitizera, i to i činim uvek kada mi se ukaže prilika.

Dino Jusufovic
Jusufović & Partners
Rating: 10

S kompanijom Digitizer saradjujemo duže od 5 godina. Saradnja je vrlo pozitivna i produktivna, dobro organizovana i dovodi do postizanja uspeha. U našoj saradnji s Digitizerom vidimo konkretni napredak, posebno u povećanju broja pratilaca na društvenim mrežama, kvalitetnim objavama i korisnim sugestijama za bolju vidljivost naše kompanije. Imamo slobodu da izrazimo svoje mišljenje i sugestije, a Digitizer tim to veoma poštuje i uzima u obzir. Otvoreni su za preporuke i zajedničkim snagama radimo na unapredjenju saradnje. Vrlo rado preporučujemo kompaniju Digitizer. Digitizer tim je divan, saradljiv i uvek odgovori na sve naše zahteve u što kraćem roku.

Marijana Kuzmanovic
Sineks Medical
Rating: 10

Sa Digitizerom sarađujemo od, mislim, samog osnivanja firme Digitizer 2014. god. Divna, dugogodišnja saradnja u kojoj nam tim Digitizera uvek izlazi u susret da ispuni sve naše zahteve u rekordnom roku. Divne ideje i veoma ljubazni saradnici. Sarađujući s Digitizerom uspeli smo da naš sajt podignemo na viši nivo, na društvenim mrežama veči broj ljudi koji nas prati i veći broj klijenata u našim maloprodajnim objektima. Osećam slobodu da Digitizeru sugerišem svoje mišljenje oko saradnje i oni to uvažavaju. Digitizer je kompanija koju preporučujem svima koji žele ozbiljne saradnike. Predivan kreativan tim koji osluškuje vaše potrebe i želje i pretvori ih u stvarnost.

Mira Suhanski
Parfimerija Diva
Rating: 10

Sa Digitizerom sarađujemo od 2021. godine i pokazali su kao tim da su jako odgovorni, pouzdani i stručni. Pružili su nam profesionalan odnos od starta saradnje sve do danas. Rezultati su konkretni i merljivi. Preporučujem!

Slobodan Stamenkovic
Info Point
Rating: 10

Egrokorr trade i Digitizer sarađuju malo više od 5 god. Naše iskustvo je u jednoj reči: ODLICNO! Konkretne rezultate koje vidimo su mnogo veca posećenost sajta, samim tim i puno novih klijenata. Odavno ih preporučujem i nastaviću!

Marija Perovic
Egrokorr Trade
Rating: 10

Sarađujemo sa kompanijom Digitizer od 2015. godine. Prepoznali smo da su dostupni, ljubazni, spremni za saradnju. Konkretno smo najzadovoljniji sa uslugom Google ads – povećan nam broj poziva direktno sa website-a. Saradnja je korektna i jako smo zadovoljni. Preporučila bih i već preporučujem Digitizer svim kompanijama kojima trebaju njihove usluge.

Bojana Kralj
Message Advertising
Rating: 10

Sa Digitizerom sarađujemo od 2018. godine, od našeg osnivanja. Smatram dosadašnju saradnju savršenom, sa izuzetnim rezultatima. Digitizer rado i uvek preporučujem svim kompanijama.

Igor Vidovic
AirSoft Polygon
Rating: 10

Digitizer i Bianconerri oduvek sarađuju. Fenomalna komunikacija i saradnja, a vidimo rezutlate kao što bolje nalaženje i bolji pregled naše web stranice. Vrlo rado preporučujem usluge Digitizera svima.

Sanja Topic
Bianconeri - Sanja Topic
Rating: 10

Sarađujemo odlično duže od godinu dana i rezultat je povećanje klijenata. Rado preporučujem Digitizer kompanijama.

Olivera Radivojevic
Olja Beauty
Rating: 10

ompanija: Iskra sarađuje sa kompanijom Digitizer oko 3 godine. Naše dosadašnje iskustvo je besprekorno, preko svih očekivanja!!! Rezultati su više nego vidljivi. Apsolutno se dogovaramo oko svega, to je jedini način da se postignu vrhunski rezultati. Naravno, uvek ih preporučujemo.

Miljan Rajovic
Ordinacija Iskra M
Rating: 10

Sarađujemo od 2018. godine i koristimo njihovo znanje i iskustvo i uspeli smo da povećamo i vidljivost na mrežama i online prodaju. Uglavnom me razumeju. Uvek su dobra preporuka.

Jelena Simonovic
Baby Plaza
Rating: 10

Sign Up Now.

Follow.

Chat.

Contact Form.

  ime i Prezime*
  Email*
  Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
  Broj mobilnog telefona
  Kompanija/Organizacija*
  Website
  Šta je potrebno Vašoj kompaniji/organizaciji?
  Da li znate koje rezultate želite da postignete?*
  Koje rezultate želite da postignete?


   ime i Prezime*
   Email*
   Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
   Broj mobilnog telefona
   Kompanija/Organizacija*
   Website
   Kog datuma želite da zakažete sastanak?
   U koje vreme?


    ime i Prezime*
    Email*
    Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
    Broj mobilnog telefona
    Kompanija/Organizacija*
    Website
    Da li znate koje rezultate želite da postignete?*
    Koje rezultate želite da postignete?


    Mobile & Mail.

    Linkovi.