Skip to content

Email marketing.

B2B. B2C. I mnogo više od toga.

Oslobodite moć personalizovane i efektne email komunikacije uz neprevaziđene strategije marketinga full service digitalne agencije, koristeći profesionalno osmišljene newsletter-e da podignu angažovanje vašeg brenda i podstaknu trajne veze i prodaju.

Šta je Email Marketing?

Email marketing je strategija digitalnog marketinga koja uključuje slanje personalizovanih poruka putem elektronske pošte kako bi se komuniciralo sa ciljnom publikom. Ovaj oblik marketinga koristi se za izgradnju odnosa sa korisnicima, informisanje o proizvodima ili uslugama, promovisanje ponuda, slanje relevantnog sadržaja i, u krajnjem, podsticanje željenih akcija.

10 ključnih karakteristika email marketinga:

1. Direktna Komunikacija:

Email marketing omogućava direktnu komunikaciju sa pojedincima ili ciljnom grupom putem njihove elektronske pošte.

2. Personalizacija:

Poruke se mogu prilagoditi individualnim preferencama i ponašanjima korisnika, pružajući personalizovan i relevantan sadržaj.

3. Segmentacija:

Ciljna grupa može biti podeljena u segmente kako bi se slale ciljane poruke određenim grupama korisnika.

4. Automatizacija:

Upotreba automatizacije omogućava slanje određenih poruka u određeno vreme ili kao odgovor na određene akcije korisnika.

5. Analiza Performansi:

Email marketing platforme omogućavaju analizu performansi kampanja, uključujući otvaranje poruka, klikove na linkove i druge relevantne metrike.

6. Izgradnja Odanosti i Poverenja:

Redovno slanje vrednih informacija pomaže u izgradnji odnosa sa korisnicima, čime se stvara poverenje i lojalnost.

7. Poziv na Akciju (CTA):

Svaka email poruka obično sadrži jasan poziv na akciju, bilo da je to kupovina proizvoda, registracija na događaj ili neka druga željena akcija.

8. Mogućnost Prilagođavanja Društvenim Mrežama:

Email marketing često radi u sinergiji sa društvenim medijima, omogućavajući korisnicima da dele sadržaj putem svojih društvenih mreža.

9. Praćenje Konverzija:

Mogućnost praćenja konverzija pomaže marketarima da razumeju kako se korisnici ponašaju nakon što kliknu na link u email poruci.

10. Usklađenost sa Pravilima o Privatnosti: Efikasan email marketing uključuje poštovanje pravila o privatnosti i obezbeđivanje mogućnosti odjave od pretplate.

Email marketing je ključan deo digitalne strategije, pružajući direktnu liniju komunikacije sa publikom i efikasno doprinoseći ciljevima marketinga, poput povećanja prodaje, izgradnje odanosti korisnika i promocije brenda.

digitizer-email-marketing-full-service-digital-agency47

Kako da Email Marketing bude uspešan?

Ključ uspešnog email marketinga je razumevanje potreba vaše ciljne grupe. Ukoliko pokušavate da doprete do klijenata iz određene niše biznisa, kao što su na primer restorani ili auto servisi, email marketing je vid digitalnog marketinga koji će vam pomoći da doprete do ciljanih klijenata, uz najoptimalniji trošak. U zavisnosti koliko je lista mejlova ispravna, rezultati variraju. U odnosu na ukupan broj poslatih mejlova u kampanji, broj otvorenih mejlova je od 20%-40% u proseku, dok je broj osoba koje kliknu na neku akciju od 1%-3%.

Digitizer ima iskustvo da izgradi veoma efikasne email marketinške kampanje koje generišu odlične rezultate. Upoznavanje sa vašim biznisom, razumevanje vaše publike i ono što je zaista važno za oboje, je način na koji postižemo dobre rezultate. Mi smo više od marketinške agencije, naša misija je da vam pružimo punu podršku. I opsednuti smo uspehom vašeg poslovanja.

Email marketing je uvek prisutan i nezaobilazan deo svake poslovne priče. Ako još uvek niste razmišljali o pokretanju email kampanje, krajnje je vreme da to učinite.

I naravno, priča.

U domenu digitalnog prostora, klijent koji je želeo napreduje, pokušao je da otkrije potencijal email marketinga, okrećući se stručnosti full service digitalne agencije. Ovo putovanje je bilo predodređeno da bude saradnja, gde bi agencija i klijent kreirali priču o uticajnoj komunikaciji.

Saga je počela obimnim konsultacijama. Iskusni stratezi agencije zadubili su se u identitet brenda klijenta, ciljnu publiku i sveobuhvatne marketinške ciljeve. Kroz ovo zajedničko istraživanje, napravljena je  prilagođena strategija email marketinga — ona koja bi rezonirala sa jedinstvenom porukom klijenta i angažovala njihovu publiku na dubljem nivou.

digitizer-email-marketing-full-service-digital-agency41

Sledeće poglavlje se odvijalo uz kreiranje ubedljivog sadržaja. Majstori sadržaja nisu napravili samo e-mejlove, već i impresivne mozaike podataka I poruka koji bi očarali, informisali i odjeknuli primaocima u inbox. Od tema koje privlače pažnju do personalizovanih poziva na akciju, svaki element je pažljivo kuriran da ispriča priču klijenta u digitalnom sandučetu.

Dizajn je igrao ključnu ulogu. Kreativni tim pobrinuo se da svaki mejl ne bude samo poruka već vizuelni užitak. Od estetski prijatnog izgleda do strateški postavljenih vizuelnih elemenata, elementi dizajna su pažljivo izrađeni kako bi poboljšali angažovanje i preneli ličnost brenda klijenta kupcima i korisnicima.

Ali priča nije tu stala. Redovne sesije između agencije i klijenta postale su učestale I analizirani su pokazatelji, a pristup je prilagođen u realnom vremenu. Otvoreni izveštaji, procenti učestalosti klikova i pokazatelji konverzije nisu bili samo brojevi već i tačke u tekućoj sagi o uspehu.

digitizer-email-marketing-full-service-digital-agency45

Važno je da je agencija verovala u klijenta. Radionice o najboljim praksama email marketinga, metodologijama A/B testiranja i analitičkim uvidima su sprovedene kako bi se osiguralo da klijent ne samo da razume priču već i aktivno doprinosi njenoj evoluciji.

Kako se priča odvijala, rezultati su mnogo govorili. Procenti otvorenih emejlova su porasli, broj klikova na banere u emjlovima se umnožio, a klijent je bio svedok porasta angažovanja konverzija. Zajednički napori su pretvorili strategiju email marketinga u priču o uspehu – onu koja je odjeknula kod publike i postigla klijentove marketinške ciljeve.

Na kraju, najbolja full service digitalna agencija i klijent nisu samo sproveli email marketinšku kampanju: bili su koautori digitalnog trijumfa. Priča u kojoj su se saradnja, kreativnost i strateški uvid spojili da bi se stvorilo ubedljivo i upečatljivo putovanje u digitalnom carstvu.

Vođenje uspešne dugoročne email marketing newsletter kampanje:

 • zahteva pažljivo planiranje,
 • velike napore i
 • fokus na izgradnji i održavanju pozitivnog odnosa sa primaocima vašeg emejla.

10 najvažnijih stvari koje treba imati na umu za uspešnu i dugoročnu email marketing kampanju:

1. Jasni ciljevi

Jasno definišite ciljeve vaše email marketing kampanje, bilo da se radi o povećanju angažovanja, povećanju prodaje ili izgradnji lojalnosti brendu.

2. Segmentacija ciljane (targetirane) publike ili primaoca

Segmentirajte svoju email listu ili bazu na osnovu relevantnih kriterijuma (demografija, ponašanje, preferencije) da biste isporučili ciljani targetirani sadržaj i ponude određenim segmentima publike.

3. Proces prihvatanja (Opt-In & Opt-Out Process)

Obezbedite jasan i transparentan proces prihvatanja. Pretplatnici bi trebalo da znaju šta mogu da očekuju i da se izričito slože da primaju vaše biltene. Sem ako nije B2B gde postoje razlike.

4. Optimizacija za mobilne uređaje

Optimizujte imejlove koje šaljete za mobilne uređaje, jer značajan deo korisnika čita mejlove na pametnim telefonima i tabletima – po našem iskustvu do 2024. godine preko 85%.

5. Konzistentno dugoročno brendiranje

Održavajte dosledno brendiranje u vašim emejlovima da biste ojačali identitet vašeg brenda i poboljšali prepoznatljivost.

6. Vredan sadržaj (Valuable Content)

Obezbedite vredan i relevantan sadržaj koji odgovara potrebama i interesima vaših pretplatnika. Nastojte da obrazujete, zabavite ili rešite njihove probleme.

7. Personalizacija

Koristite tehnike personalizacije da biste svoje e-poruke učinili relevantnijim. Uključite ime pretplatnika, preporučite personalizovani sadržaj i prilagodite ponude na osnovu njihovih preferencija.

8. Dosledan raspored

Uspostavite dosledan raspored slanja. Bilo da se radi o sedmičnoj, dvonedeljnoj ili mesečnoj, redovnost pomaže da se izgradi očekivanje i drži vaš brend i ponudu na vrhu.

9. Kvalitet iznad kvantiteta

Dajte prioritet kvalitetu svog sadržaja u odnosu na učestalost vaših e-poruka. Slanje previše e-poruka bez davanja vrednosti može dovesti do zamora pretplatnika.

10. A/B testiranje

Testirajte različite elemente svojih e-poruka, kao što su naslovi, kopija, slike i pozivi na akciju. Koristite A/B testiranje da biste razumeli šta najbolje odgovara vašoj publici.

11. Zanimljive teme ili ponude

Napravite ubedljive ponude ili teme kako biste povećali broj otvorenih emejlova. Eksperimentišite sa različitim pristupima da biste privukli pažnju i podstakli otvaranje.

12. Jasan poziv na akciju (CTA)

Uverite se da svaki imejl ima jasan i ubedljiv poziv na akciju. Bilo da se radi o kliku na link, kupovini ili deljenju sadržaja, vodite pretplatnike šta da rade sledeće.

13. Održavanje liste

Redovno čistite i održavajte svoju listu e-pošte. Uklonite neaktivne pretplatnike i adresirajte povratne informacije da biste poboljšali isporučivost.

14. Zbirka povratnih informacija (Feedback Collection)

Podstaknite povratne informacije od svojih pretplatnika da biste razumeli njihove preferencije i poboljšali svoj sadržaj. Koristite ankete ili opcije odgovora u imejlovima.

15. Usklađenost sa propisima GDPR

Budite u skladu sa propisima o marketingu putem e-pošte, kao što su GDPR ili CAN-SPAM, da biste zaštitili privatnost svojih pretplatnika i izbegli pravne probleme.

16. Podešavanja pretplatnika

Dozvolite pretplatnicima da upravljaju svojim preferencijama, uključujući učestalost slanja e-pošte i interesovanja za sadržaj, kako bi poboljšali korisničko iskustvo.

17. Integracija društvenih medija i mreža

Integrišite elemente društvenih medija da biste podstakli deljenje na društvenim mrežama i međukanalno angažovanje sa vašim brendom.

18. Praćenje analitike

Koristite alatke za analitiku da biste pratili ključne pokazatelje, uključujući otvorene stope, stope učestalosti klikova i konverzije. Analizirajte ove podatke da biste precizirali svoju strategiju.

19. Marketing životnog ciklusa (LifeCycle Marketing)

Implementirajte marketinške strategije  da biste angažovali pretplatnike u različitim fazama, od e-poruka dobrodošlice za nove pretplatnike do kampanja ponovnog angažovanja za neaktivne.

20. Kontinuirano poboljšanje

Redovno analizirajte učinak svojih kampanja putem e-pošte i koristite uvide za stalna poboljšanja. Budite informisani o trendovima u industriji i prilagodite svoju strategiju u skladu sa tim.

 

Zapamtite, uspešan email marketing je dinamičan proces koji zahteva stalnu pažnju i prilagođavanje promenljivim preferencama i ponašanju primaocima vaših emejlova.

FAQS.

(click to on question to view answer)

Direktno.

Oslobodite moć personalizovane i efektne email newsletter komunikacije uz neprevaziđene strategije email marketinga, osmišljene da podignu angažovanje vašeg brenda i podstaknu veze, kupovinu i saradnju.

Da li ste spremni da
RASTEMO ZAJEDNO?

(email i poziv su besplatni koliko i vazduh koji svi udišemo – i obećavamo Vam da nikada nećemo naplaćivati dobre vibracije koje primimo)

Pozovite nas odmah

Pošaljite Email

Popunite kontakt formu

Ponuda je BESPLATNA, naravno.

Portfolio.

Kreirane digitalne harmonije.

digitizer-google-ads-pay-per-click-email-marketing-social-media-website-design-development-facebook-instagram-ads-graphic-motion-desing-full-service-digital-agency-guides-portfolio

FAQS.

Odgovorili smo na pitanja koja su nam najčešća postavljana.

digitizer-google-ads-pay-per-click-email-marketing-social-media-website-design-development-facebook-instagram-ads-graphic-motion-desing-full-service-digital-agency-guides-portfolio-faqs

Pročitaj i nauči.

Pročitaj još.

Sign Up Now.

Follow.

Chat.

Contact Form.

  Kontakt Forma.

  ime i Prezime*
  Email*
  Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
  Broj mobilnog telefona
  Kompanija/Organizacija*
  Website
  Šta je potrebno Vašoj kompaniji/organizaciji?
  Da li znate koje rezultate želite da postignete?*
  Koje rezultate želite da postignete?


  Mobile & Mail.

  Back To Top