skip to Main Content

Nije li večita dilema svakog trgovca šta je to što najviše utiče na odluku kupaca i njihovo ponašanje? Da li bi ste voleli da možete da “zavirite u glavu” svoje ciljane publike i otkrijete šta je to što ih navede da kupe određeni proizvod? Kvalitet, cena, dobra reklama, brendiranje ili nešto treće? Odgovore na ova kao i mnoga druga pitanja mogao bi da vam da neuromarketing.

 

Zašto je neuromarketing važan?

Neuromarketing proučava ljudsko ponašanje prilikom donošenja odluka i meri kako ljudi reaguju na proizvode i reklame. Umesto da pitate za mišljenje o nekoj stvari, neuromarketing vam može dati odgovore prateći odgovor tela. Da li mislite da korišćenje određene muzike, kombinacije boja u reklamama ili tržnim centrima predstavljaju slučajnost? 

ilustracija ljudske glave okružene simbolima impulsa na kojoj se pola vidi lice a na pola su iscrtani mozak i nervi

Informacije koje nam pruža neuromarketing mogu biti veoma važne, jer daju ideju o tome koje proizvode treba plasirati na tržište i kako ih uspešno reklamirati. Ove informacije se prikupljaju kroz studije slučaja koristeći razne testove. Ovo važan segment za razumevanje, jer će publika više reagovati na reklamne materijale nego što će odgovoriti na njih. Dakle, ako shvatimo šta je zajedničko većini ljudi u ciljanoj publici i koje su stvari koje najčešće pokreću ljude, kao i koje su njihove potrebe, možemo da pišemo copy-je ili pravimo reklame osmišljene tako da na podsvesnom nivou navode ljude da reaguju na željeni način.

Uspešno brendiranje se sve više definiše angažovanjem vrednosti kupaca i emocionalnim povezivanjem. Uvidi o neuromarketingu postaće sve vredniji za preko 80% kompanija koje planiraju da svoje reklamne i prodajne strategije baziraju na osnovu korisničkog iskustva.

 

Svest o važnosti neuromarktinga

O važnosti ovog segmenta svakako govori veliki jaz u iskustvu, gde 86% kompanija veruje da pružaju sjajna korisnička iskustva, dok se samo 8% kupaca oseća tako.

Stvaranje realnog razumevanja percepcije i ponašanja kupaca pokrenuće inovacije koje mogu značajno da doprinesu poboljšanju korisničkog iskustva, a samim tim i povećenja stope konverzije. Lako je uvideti zašto se predviđa da će neuromarketing postajati sve značajni činilac marketinških kampanja.

crtež sa emotikonima na kojem ruka štiklira smajlija

Većina odluka koje svakodnevno donosimo zasnovane su na onome u šta verujemo, a većina tih uverenja zasnovana je na stvarima koje smo učili pre nego što smo imali 10 godina. Većina tih odluka nije zasnovana na činjenicama, nego se zasnivaju na onome u šta podsvesno verujemo u vezi sa nečim. Reagujemo naspram odgovora.

 

Kako funkcioniše neuromarketing?

Metode neuromarketinga crpe se iz trenutnog istraživanja korisničkog iskustva i biometrijskih tehnologija merenja koje se koriste za prikupljanje podataka putem: praćenja oka, praćenja izraza lica, elektrodermalne aktivnost, pulsa i ritma disanja za proučavanje fizioloških odgovora na stimuluse. Doprinos tehnologija kao što su elektroencefalografija (EEG), magnetna rezonanca (fMRI) i magnetoencefalografija (MEG) omogućio je praćenje neuronskih reakcija.

Dublje razumevanje i empatija za vaše kupce omogućiće vam preciznije predviđanje njihovog ponašanja i pružanje najboljeg mogućeg korisničkog iskustva. Neuromarketing je više od kreiranja dopadljivih oglasa. Uvidi stečeni o ljudskom ponašanju mogu se primeniti u celoj vašoj organizaciji, od postizanja usklađenosti rukovodilaca do jače međusobne komunikacije i saradnje, pa sve do poboljšanja iskustva zaposlenih i kupaca.

Ali, da se vratimo na ono što nas trenutno najviše zanima, a to je prodaja. Poznato je da ljudi odluke donose u relativno kratkom vremenskom periodu, a već smo napomenuli da su te odlule veoma često uslovljene nesvesnim delom čovekove psihe. Uloga neuromarketinga je upravo da uoči na koji način stimulisati te delove ljudskog mozga.

Ekran telefona ka kome je usmeren prst a iz koga izlaze simboli komunikacije putem interneta

Neuromarketing je i dalje slabo zastupljen zato što predstavlja prilično zahtevan i skup resurs dostupan uglavnom velikim kompanijam sa ogromnim budžetima. Ipak, neke opšte stvari i zaključke do kojih se došlo u prethodnim godinama svi možemo upotrebiti u osmišljavanju svojih strategija i kampanja.

U stvarnosti, ljudi donose odluke na osnovu osećanja i to najčešće na nesvesnom nivou, što znači da često ne možemo da artikulišemo zašto donosimo odluke koje donosimo. Razumevanje pozitivnih ili negativnih reakcija na senzorne stimuluse kao što su boje, zvukovi i drugi može pomoći trgovcima i dizajnerima  da prilagode dizajn proizvoda i razmenu poruka kako bi što efikasnije uticali i emocionalno stimulisali kupce.

Potencijal neuromarketinga da dalje unapređuje digitalnu transformaciju poslovanja je ogroman. Sa još dubljim razumevanjem potreba, želja, namera i ponašanja vaših kupaca integrisanih u vaše ionako robusne buyer persona-e, prednost koju neuromarketing pruža je nova dimenzija uvida u kupce.

 

Ukoliko želite da pročitate još zanimljivih tekstova o digitalnom marketingu i uspešnoj strategiji nastupa na internetu obavezno posetite naš blog.

Made by Nebojša Radovanović – SEO Expert @Digitizer

Back To Top