Skip to content

Dizajn etikete, kao i celokupni dizajn ambalaže, osim što je praktična potreba za potrošače da dobiju tačne i direktne informacije o proizvodu, ima i važnu ulogu da privuče njihovu pažnju. U svakom slučaju, etikete moraju uticati na podsvest potrošača i prenesu celokupno iskustvo kakav proizvod kupuju.

elegantna flaša vina u rukama

Kako dizajnirati etiketu?

Važno je da pre nego što započnete sa dizajniranjem etikete, odraditi dobar brief i pripremite sav potreban materijal i informacije koje su vam potrebne. Pažljivim planiranjem svih koraka svakako ćete uštedeti vreme u kasnijim fazama procesa.

Odabir ambalaže dolazi pre dizajna etikete. Obratite pažnju na materijal, veličinu/oblik i cene za masovne porudžbine.

Postoje uobičajene veličine etikete za ambalažu kao što su limenke, tegle ili flaše od 750ml i 1l. Sa druge strane postoji karakteristična ambalaža kao što su, na primer, flaše za deterdžent ili alkoholna pića gde oblik i dimenzija etikete zavise pre svega od oblika ambalaže. Sve u svemu, dok god su vam poznate proporcije ambalaže, možete lako kreirati i odgovarajuće dimenzije i oblik etikete koje će vam odgovarati.

Usluga štampe su takođe jako bitne za dizajn etikete. Format etikete, broj boja, UV lak, blindruk, plastifikacija i tiraž mogu uticati na cenu etikete pa samim tim i na dizajn.

Prilikom kreiranja etikete nemojte zanemarivati knjigu grafičkih standarda celokupnog brenda. Uzmite u obzir logo, boje, tipografiju i grafičke elemente koji su standardizovani.

 

Uobičajene vrste etiketa proizvoda

Za svaki proizvod, postoje različite vrste etiketa.

Čak i kada ambalaža ima jednu omotnu etiketu, kao na primer konzerve ili kozmetičke teglice i flašice etiketa će imati vizuelno odvojene delove koji se razlikuju se po sadržaju.

primer dizajna flašice sa suplementima za ishranu

Prednja etiketa

Prednja ili prezentaciona etiketa je ono što nam prvo pada na pamet kada se pomene dizajn etikete. Za mnoge, pogotovu u vinskoj industriji, ova etiketa je vizit karta proizvoda i ima poseban značaj. Prednja etiketa ima ulogu da vizuelno istakne proizvod u odnosu na druge i privuče potrošače.

Obično se sastoji od naziva proizvoda, naziva sorte, ukusa, logotipa, slogana, ukrasnih slika i pratećih informacija kao što su zapremina ambalaže, godina proizvodnje ili poreklo proizvoda. Kod ove etikete količina informacija je svedena na minimum.

 

Zadnja etiketa

Zadnja etiketa sadrži prošireni opis proizvoda, sastojke, bar kod, rok trajanja, sertifikate i druge informacije koje su zakonom regulisane.

Nakon što se potrošač zainteresuje za proizvod kroz prednju etiketu, zadnja etiketa ima ulogu da detaljnije i što jasnije pruži informacije o proizvodu. Vizuelno bi trebalo da bude u skladu sa celokupnim dizajnom etkete, ali će preovladavati sitno ispisan tekst.

kutije sa kremama

Poklopac

Posude kao što su na primer tegle ili plastične kutijice mogu imati etiketu na poklopcu. Funkcija je u suštini ista kao i kod prednje etikete pogotovu kod kozmetičkih proizvoda koji gotovo da nemaju prostora sa strane.

 

Etiketa za vrat boce

Ova etiketa ima ulogu da dodatno obogati vizuelni efekat ambalaže. U glavnom imaju minimum informacija kao što su eventualno logo brenda i naziv proizvoda. Najčešće ih praktikuju proizvođači piva i vina.

 

Dizajn

Etikete su namenjene stvaranju jedinstvenog vizuelnog identiteta za određeni proizvod unutar brenda kompanije. Ovo podrazumeva strateško kreiranje tako da etiketa bude jedinstvena i originalna a da ne odstupa od celokupnog stila brenda.

Dešavaće se da ćete morati da planirate više varijacija istog dizajna etikete, u slučajevima kada postoje drugi proizvodi u istoj liniji samo različitog mirisa, ukusa. Čak i kada nemate druge proizvode u seriji, dobro je ostaviti prostora za ideje u slučaju da se doda još proizvoda. Neke od proverenih tehnika su kreiranje etikete koja radi u različitim bojama ili koja može lako da zameni slike sličnog stila. Napravite šablon etikete tako da uz eventualnu promenu slike ili boje dobijete sasvim novi dizajn.

primer različitih mockupova na teglama

Napravite Mockup

Jedan od najboljih načina da testirate vašu etiketu jeste da napravite mockup. Osim što ćete imati prilike da uočite nedostatke dizajna, ukoliko ih ima, imaćete priliku i da direktnije prezentujete vaš dizajn.

Kada jednom završite dizajn etikete i pripremu za štampu preporuka je da pre nego što pustite u štampu kompletan tiraž, napravite probne primerke i makete kako bi ste se uverili da li etiketa funkcioniše po obliku i dimenzijama. Prekontrolišite i da li ima slovnih grešaka i da li su boje onakve kakvim ste ih zamislili.

 

Za još vesti i interesantnih priča iz digitalnog marketinga posetite našu blog stranu ili zapratite naš Instagram profil.

Made by Sava Spasić – Senior Graphic Designer @Digitizer

Sign Up Now.

Follow.

Chat.

Contact Form.

  ime i Prezime*
  Email*
  Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
  Broj mobilnog telefona
  Kompanija/Organizacija*
  Website
  Šta je potrebno Vašoj kompaniji/organizaciji?
  Da li znate koje rezultate želite da postignete?*
  Koje rezultate želite da postignete?


   ime i Prezime*
   Email*
   Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
   Broj mobilnog telefona
   Kompanija/Organizacija*
   Website
   Kog datuma želite da zakažete sastanak?
   U koje vreme?


    ime i Prezime*
    Email*
    Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
    Broj mobilnog telefona
    Kompanija/Organizacija*
    Website
    Da li znate koje rezultate želite da postignete?*
    Koje rezultate želite da postignete?


    Mobile & Mail.

    Linkovi.