skip to Main Content

Kako se pravi priprema za štampu?

Kao sve tehnologije tako i proces štampe i same pripreme za štampu vremenom su znatno pojednostavljeni. Kompjuterske tehnologije i dostupnost grafičkih programa omogućili su prilično jednostavan, “user friendly” pristup  ovoj…