skip to Main Content

U HTML–u blok i inline elementi su gradivni blokovi veb stranica od kojih svaki gradivni blok ima podrazumevanu vrednost prikaza. U tekstu smo prikazali koje su osnovne karakteristike koje poseduju blok i inline elementi.

 

Blok i inline elementi

Blok elementi pojavljuju se samo unutar elementa i koriste predviđeni HTML tag kao oznaku za definisanje odeljka, na primer

ili

.  Počinju u novim redovima, zauzimaju celu širinu stranice i mogu sadržati ugrađene elemente ili ponekad drugi nivo bloka elementi.

Inline element je prezentaciona karakteristika koja koristi predviđeni HTML tag kao HTML oznaku za definisanje odeljka, na primer ili .  Ne počinju u novoj liniji, zauzimaju samo prostor ograničen oznakama koje definišu element i mogu sadržati samo druge ugrađene elemente.

Sada, imajte na umu, iako je razumevanje blok i inline elemenata i dalje relevantno, razlike između blokova i inline elemenata su potrošene kroz HTML 4.01. Ove dve kategorije su u međuvremenu zamenjene različitim skupom kategorija sadržaja.

 

U čemu se razlikuju blok i inline elementi?

Poznavanje razlike između inline elemenata i elemenata bloka će vam neizmerno pomoći u vašem CSS-u i stilu. Budući da se svaki od ovih elemenata ponaša na poseban način, biće lakše naterati ih da rade ono što želite da rade ako dobro razumete njihov način funkcionisanja.

Ako ne razumete različita pravila koja se primenjuju na inline elemente u odnosu na blok elemente, HTML i CSS mogu biti neverovatno frustrirajući. Na primer, blok elementi mogu sadržati i druge elemente nivoa bloka, kao i inline elemente. Međutim, inline elementi mogu sadržati samo inline elemente.

Što bi značilo da u

element možemo ubaciti bilo koji element, nebitno da li je blok ili inline dok, u inline element recimo možemo ubaciti samo inline elemente npr. , itd.

 

Koja je razlika između ugrađenih i blokovnih elemenata?

Prilikom ispitivanja ugrađenih elemenata u odnosu na blok, primetićete da su ugrađeni elementi obično zasnovani na tekstu, a elementi nivoa bloka obično strukturni.

 

Inline elementi

Inline  elementi ne počinju sa novim redom, što znači da se ređaju jedan pored drugog na istoj liniji ako za njih ima dovoljno mesta, jer na njih ne možemo da primenimo CSS pravilo gornje i donje margine, kao ni da im dajemo širinu ili visinu. Ali, oni i dalje mogu biti stilizovani sa levim/desnim marginama, kao i sa pedinzima.

  • Zauzimaju samo prostor ograničen oznakama koje definišu element.
  • Ne počinje na novoj liniji.
  • Zauzimaju onoliko širine koliko je potrebno.
  • Ne prekidaju tok sadržaja.
  • Mogu sadržati samo podatke.
  • Mogu sadržati druge inline
  • Navodi ih CSS u rasporedu toka.

 

Neki uobičajeni inline elementi su: