skip to Main Content

Kada je u pitanju sadržaj sajta, naročito kada je u pitanju sadržaj poput slika, način njihovim upravljanjem može biti od velikog uticaja na SEO i generalno na sveukupne performanse sajta. Odgovor na pitanje kako promeniti Media library upload folder svakako može biti od velike pomoći.

WordPress podrazumevano čuva sve medijske datoteke poput slika, video zapisa i PDF-ova u folderu pod nazivom „Upload“. Sliku učitanu sa vašeg sajta možete da vidite pomoću sledeće putanje: https://www.nazivsajta.com/wp-content/uploads/naziv-fajla-slike.jpg

Ako iz bilo kojeg razloga želite da promenite podrazumevani folder (u konkretnom slučaju folder Uploads) u bilo koji drugi folder koji vam više odgovara, evo postupnog vodiča kako da promenite Media library upload folder. 

Kako promeniti Media library upload folder?

Postoje dve mogućnosti kako promeniti Media library upload folder za otpremanje slika i drugih medija:

 

  1. Kreiranje novog foldera u WordPress instalaciji na cPanel-u
  2. Kreiranje novog foldera na poddomenu izvan svoje WordPress instalacije

 

U našem tekstu ćemo se držati prvog načina.

Kreiranje zasebnog foldera u okviru WordPress instalacije

Ovo će vam pomoći i u dodatnoj sigurnosti premeštanjem svih vaših medija fajlova izvan /wp-content foldera. Ovo su koraci uključeni u ovaj proces:

 

  • Kreiranje novog foldera za upload-ovanje
  • Izmena wp-config.php datoteke
  • Premeštanje postojećih medija fajlova u novi folder
  • Provera i popravljanja broken link-ova
  • Upload-ovanje novog medija fajla i provera njegove dozvole (permission)

 

Za novi WordPress sajt potrebna su samo prva dva koraka, a svi drugi koraci potrebni su za već postojeći sajt koji ima fajlove sa medijskim sadržajem.

Kreiranje novog foldera

Pod pretpostavkom da sve svoje medija fajlove želite da smestite u novi direktorijum koji se zove  na primer „Pictures “, prvo morate da kreirate folder pod tim nazivom u root-u svoje WordPress instalacije. Folder možete da kreirate ili pomoću FTP-a ili pomoću opcije „File Manager“ koja je dostupna unutar cPanela vašeg hosting računa. 

 

Prijavite se na svoj hosting nalog i otvorite opciju „File Manager“ koja je dostupna na putanji Hosting> cPanel> File Management> File Manager.

Izaberite root direktorijum na kome je instaliran vaš WordPress.

 

Izaberite „Web Root (public_html / www)“ ako ste instalirali WordPressroot direktorijum ili odaberite poddirektorijum iz padajućeg menija „Document Root for“ ako ste instalirali WordPress na poddomenu ili poddirektrijumu glavnog domena.

 

Odabirom opcije New folder otvara se prozor u kome kreiramo i imenujemo novi folder u kome želimo da čuvamo medijski sadržaj, u našem slučaju slike. Nakon što odredimo ime novog foldera i proverimo da li je putanja na kojoj će biti sačuvan dobra klikćemo na Create New Folder.

Sada u okviru WP instalacije možemo da vidimo novokreirani folder, u našem slučaju nazvan Pictures.

Izmena “wp-config.php” fajla

Sledeći korak je izmena wp-config.php fajla koji se nalazi u vašem root direktorijumu (obično / public_html). Kliknite na ikonu Edit u File Manager-u.

Dodajte sledeće linije koda u datoteku wp-config.php i sačuvajte izmene.

 

define( ‘UPLOADS’, ”.’Pictures’ ); 

 

Obavezno obratite pažnju da li su navodnici isparavno napisani (kao u iznada navedenom primeru), jer u suprotnom izmene neće biti primenjene pravilno.

Premeštanje postojećih fajlova u novi folder

Kada promenite folder za upload u wp-config.php svi postojeći mediji (slike) sa sajta automatski će izmeniti URL u https://www.nazivsajta.com/Pictures/naziv-fajla-slike.jpg. Ovo će rezultirati neispravnim (broken) linkovima na postovima i stranicama sajta. Morate da premestite sve postojeće fajlove u novi folder „Picures“ kako bi prilagodili prekinute linkove. Ovo možete uraditi putem File Manager-a tako što ćete prevući i prebaciti sve fajlove slika iz starog foldera u novi.

Završne provere

Završni korak je provera da li i dalje postoji broken (prekinuti) linkovi na sajtu. Jedan od načina je da iskoristite neki od brojnih alata koji su u ponudi na intenrnetu. 

Od sada svaki novi fajl upload-ovan na sajt biće sačuvana u novom folderu „Pictures“.

Na kraju upload-ujte novu sliku i proverite da li je putanja fajla sačuvana u novom kreiranom folderu “Pictures”. Ako vidite da slika nije pronađena ili se prijavljuje greška 403, najverovatnij razlog mogu biti postavke dozvola za fajlove novokreiranog foldera. Da biste proverili dozvole, povežite svoj FTP softver na server i idite do novog foldera Pictures. Kliknite desnim tasterom miša i odaberite opciju File Permissions.  Odaberite odgovarajuće postavke dozvola i numerička vrednost trebalo bi da bude 755.

Nadamo se da vam naš tekst objasnio kako promeniti Media library upload folder. Ne brinite, nakon godina iskustva sve ovo će vam biti mačiji kašalj. A do tada pročitajte još edukativnih tekstova na našem blogu.

Made by Nebojša Radovanović – SEO Expert @Digitizer

Back To Top