skip to Main Content

Najjednostavnije rečeno ikonice su simboli koji odmenjuju delove teksta ili ga bliže objašnjavaju čineći ga tako vizuelno interesantnijim i preglednijim. Starije generacije će ikonice verovatno asocirati na Windows, dok će sa druge strane mlađi korisnici ikonice verovatno vezivati za Google Play ili Apple App Store. Ipak složićemo se da je danas UI dizajn gotovo nezamisliv bez kreiranja i primene ikonica. Kroz ovaj tekst mi ćemo pokušati da vam predočimo kako dizajnirati ikonice koje će biti prepoznatljive i prilagođene korisnicima.

Ako bi se vratili nešto dalje kroz istoriju dizajna preteča današnjih ikonica verovatno bi bili piktogrami.

Piktogrami su su slike i simboli koji jasno zamenjuju reči. A njihova primena bila je strogo funkcionalna kako bi određene informacije bile jasne i razumljive na više jezika, nešto poput saobraćajnih znakova, znakova upozorenja na ambalaži proizvoda ili simboli koji predstavljaju određene sportove na olimpijskim igrama.

 

Kako dizajnirati ikonice

Danas su ikonice pronašle daleko širu primenu, ali je proces kreiranja ostao relativno isti tako da bi prilikom dizajna trebalo da ispoštujemo nekoliko osnovnih pravila.  Jasnoća, čitljivost, usklađenost, karakterističan dizajn i jednostavna upotrebe.

Jasnoća

Primarni cilj ikone je da brzo i jasno prenese informaciju.

Kako bi sadržaj bio što pregledniji poslednje što Vam treba jeste da se korisnik zapita „Šta je pisac želeo da kaže“. Zato je važno da koristite jednostavne metafore bez previše komplikovanja.

Čitljivost

Kada ispunite primarni cilj i kreirate razumljiv simbol, postarajte se da bude i čitljiv.

Ikonice često mogu da budu sitne, poput onih na vizit kartama ili ukoliko želite da ih koristite u footeru Vašeg websajta. Zato je neophodno da imaju što manje detalja i da budu kreirane iz jednostavnih oblika. Isto tako važno je da ikonice budu i dobro izbalansirane, tako da vodite računa i o alajnmentu (Alignment). Odnosno da svi elementi budu tačno centralizovani na ikonici.

Kod dizajna ikonica za aplikacije trebalo bi da vodite računa da će biti prikazivane na ekranu mobilnih uređaja, tableta i laptop računara, zato odgovarajuća količina detalja i boja daje veću dubinu što ih može učiniti vizuelno atraktivnijim i prepoznatljivijim korisnicima od samog brenda ili proizvoda.

Usklađenost

Često će se dešavati da je neophodno kreirati ceo set ikonica, pogotovu kod projekata kao što su websajtovi ili mobilne aplikacije. Kako bi održali harmoniju za čitav set, važno je da se pridržavate svih stilskih pravila koje ste prethodno odredili.

Tako određena odstupanja u veličini, osnovnom obliku, debljini linija (Stroke) ili popunjenosti bojom (Fill) mogu narušiti hijararhiju kod vaših ikonica i stvoriti privid da su neke ikonice važnije od drugih.

Kako bi to izbegli možda je važno da pre nego što počnete sa kreiranjem ikonica napravite i grid. Odnosno pomoćne linije kojih ćete se pridržavati.

Mnogo stvari u digitalnom dizajnu zavisi od grida pa ni ikonice nisu izuzetak. Zato je važno da postavite grid koji će označavati vaše pixele i kako se kreirana ikonica uklapa u njih. Najlakši način da se uverite da se vaše ikone uklapaju u grid je da se držite okruglih brojeva u određivanju, na primer debljine linije.

Karakterističan dizajn

Karakterističan dizajn ili još bolje rečeno, dizajn mora da ima „Personality“  tačnije ono što vašu ikonicu ili set čini jedinstvenim.

Vodeći se pravilima UX dizajna odnosno navikama korisnika vaš dizajn ne treba da odstupa previše od toga. Tako na primer za „Search“ ne smete da koristite bilo šta drugo osim lupe jer će to zbuniti korisnike ali Vam niko ne brani da lupu nacrtate na svoj način.

Jednostavna upotreba

Kada kreirate novi set ikona učinite ga da bude „User-friendly“. Dakle osim što je važno da vaše ikone budu jednostavne, čitljive i usklađene važno je da se lako mogu primenjivati odnosno implementirati u više projekata.

Potrebno je dodatno testirati kako bi vaš set ikona bio razumljiv i vašim saradnicima tako da ga drugi dizajneri mogu proširivati novim ikonicama ili, ono što je još važnije, kako bi programeri mogli lako da ga kodiraju i optimizuju za website ili mobilnu aplikaciju.

Zato je pogotovo važno da vaše ikonice budu organizovane, odnosno jasno nazvane i arhivirane u folderima.

Kreiranje novih setova ikonica mnogi će smatrati bespotrebnim jer već postoji veliki izbor na internetu koji su „free download“ ali će svakako značiti za vaš brend i njegovo pozicioniranje na tržištu. Razmišljanje o detaljima kao što su „custom made icon set“ je svakako nešto što neće proći nezapaženo kod vaših korisnika.

 

Za još vesti i interesantnih priča iz digitalnog marketinga posetite našu blog stranu ili zapratite naš Instagram profil.

Made by Sava Spasić – Senior Graphic Designer @Digitizer

Back To Top