Skip to content

Dok trka za što bržim razvojem usluga baziranih na veštačkoj inteligenciji traje, kompanije se trude da zauzmu svoje pozicije na tržištu. Nakon ekspolozivne pojave Chat GPT-a i na prvi pogled nezahvalne pozicije u kojoj se Google našao, ovaj gigant ipak nastoji da ponudi adekvatan odgovor. 

Ekspanzija Google Barda na Evropu

Google Bard je možda njihov najvažniji projkat u ovoj godini, a od skora ovaj servis je dostupan i u Evropi.

 

Porblemi sa EU zakonima

Određeno vreme postao je problem sa lansiranjem Barda u Evropi zbog neusklađenosti za zakonima Evropske unije, a koji su se ticali zaštiti podataka privatnosti.  EU Komisija je navela da su informacije koje je Google predstavio o zaštiti privatnosti građana EU u njegovom novom generativnom AI alatu neadekvatne. EU proaktivno reguliše sisteme veštačke inteligencije, dajući prioritet bezbednosti, transparentnosti i nediskriminaciji.

Prvi regulatorni okvir za AI koji je predložila EU, poznat kao Zakon o veštačkoj inteligenciji, na putu je da postane prvi sveobuhvatni svetski zakon o veštačkoj inteligenciji. Ovaj predloženi zakon kategoriše sisteme veštačke inteligencije na osnovu njihovog rizika za korisnike i u skladu sa tim dodeljuje nivoe regulacije.

Dok je Bard prvobitno bio otvoren za rani pristup sa verzijom na engleskom, počevši u SAD i Velikoj Britaniji još u martu, početna lista čekanja je završena u maju globalnim uvođenjem u oko 180 zemalja i dodatnom podrškom za japanski i korejski jezik. Primetan propust do skora je bila EU, a Google je odložio lansiranje u Evropi upravo nakon što je regulator privatnosti izrazio zabrinutost.

 

Google Bard u Evropi

Konačno Google je proširio dostupnost Barda na nova područja poput Evrope i Brazila.

Pre lansiranja u ovim novim regionima i jezicima, Google se konsultovao sa stručnjacima, kreatorima politike i čuvarima privatnosti kako bi osigurao da ima odgovoran pristup veštačkoj inteligenciji.

Kako je Bardovo globalno prisustvo raslo, Google ja nastojao da ostane privržen svojim principima veštačke inteligencije, ali i da prati korisniče inpute i održava snažnu zaštitu privatnosti i podataka korisnika.

Bard je sada dostupan na preko četrdeset jezika, uključujući glavne svetske jezike kao što su arapski, kineski, nemački, hindi i španski.

 

Nove funkcije za veću produktivnost

Uporedo sa proširenjem dostupnosti uvođene su i nove funkcije fokusirane na fino podešavanje Bardovih odgovora i jačanje potencijala chatbot-a za produktivnost. Google je uveo nove mogućnosti za Bard kako bi njegovi odgovori bili korisniji za potrebe ljudi.

Zvučni odgovori: (Audible Responses) Slušajte Bardove odgovore isčitane naglas umesto da čitate tekst. Dostupno na preko 40 jezika.

Prilagođavanje odgovora: (Response Customization) Podesite ton i stil Bardovih odgovora da budu jednostavni, dugi, kratki, profesionalni ili neobavezni. Dostupno na engleskom.

 

Google je lansirao i četiri nove mogućnosti u Bardu za poboljšanje produktivnosti:

Pinujte i preimenujte razgovore: (Pin and Rename Conversations) Sada možete da zakačite i preimenujete razgovore sa Bardom, omogućavajući lako preuzimanje prethodnih upita.

Proširene opcije izvoza koda: (Expanded Code Export Options) Python kod sada može da se izvozi u Replit i Google Colab.

Deljenje odgovora: (Response Sharing) Bard ćaskanja sada mogu da se dele preko linkova za deljenje radi promovisanja saradnje.

Uputstva za slike: (Image Prompts) Bard koristi Google Lens da analizira slike otpremljene pomoću upita.

 

Ovde isprobajte Google Bard i uživajte! 

 

Za još vesti i interesantnih priča posetite našu blog stranu ili zapratite naš Instagram profil.

Made by Nebojša Radovanović – SEO Expert @Digitizer

Sign Up Now.

Follow.

Chat.

Contact Form.

  Contact Us.

  Name *
  Email Adress *
  Phone *
  Company/Organization *
  Website
  What would you like
  Message *

  Mobile & Mail.

  Back To Top