Skip to content

Tekuća se bliži kraju, a približava se 2024. godina. Izabrali smo 5 tematika posebno za Facebook, Instagram i TikTok šta nam se to spremaju 2024. godini (bez uvrede Twitter X) a da je aktuelno, relevantno i razumljivo.

Instagram

 1. Live Video Oglašavanje:   
  • Live video format će postati ključan u oglašavanju na Instagramu.
  • Brendovi će se sve više oslanjati na live sesije kako bi direktno komunicirali sa svojom publikom, pružajući autentičnost i trenutnu interakciju.
  • Live oglasi će omogućiti korisnicima da direktno kupuju proizvode, postavljaju pitanja ili učestvuju u događanjima u realnom vremenu.

   

 2. Shopping Iskustva i Instant Checkout:
  • Instagram će nastaviti razvoj shopping iskustava, nudeći brendovima mogućnost direktnog prodavanja proizvoda putem platforme.
  • Instant Checkout opcije će ubrzati proces kupovine, omogućavajući korisnicima da kupuju proizvode direktno iz Instagram aplikacije, stvarajući seamless korisničko iskustvo.

   

 3. Interaktivni Story Oglasi:
  • Story oglasi će se razvijati ka sve interaktivnijim formama.
  • Koristeći elemente poput anketa, kvizova i swipable opcija, brendovi će angažovati korisnike na novi način.
  • Ovi interaktivni story oglasi ne samo da privlače pažnju već i omogućavaju brendovima da prikupe vredne podatke o ponašanju korisnika.

   

 4. Niche Influencer Marketing:
  • Influencerski marketing će se sve više fokusirati na niše.
  • Umesto velikih influensera, brendovi će sarađivati sa manjim, ali veoma posvećenim influenserima koji su stručnjaci u određenim oblastima.
  • Ovo će stvoriti autentičnije veze sa ciljnom publikom i povećati poverenje u reklamne poruke.

   

 5. Instagram AR Ads:
  • Razvoj Augmented Reality (AR) oglasa na Instagramu će procvetati.
  • Brendovi će koristiti AR filtre i efekte kako bi korisnicima omogućili interaktivno isprobavanje proizvoda pre kupovine.
  • Ovaj inovativni pristup će ne samo poboljšati iskustvo korisnika već i povećati stopu konverzije.

   

TikTok

 1. Duže Forme Video Sadržaja:
  • TikTok će postajati platforma koja podržava i duže video formate.
  • Brendovi će sve više koristiti TikTok za produkciju i deljenje dugometražnih sadržaja, poput tutorijala, serijala ili priča, kako bi zadovoljili rastuću potražnju korisnika za raznolikim video materijalom.

   

 2. Brand Challenges i Uključivanje Korisnika:
  • Brand challenges će postati još značajniji u oglašavanju na TikToku.
  • Brendovi će kreirati izazove koji pozivaju korisnike da učestvuju, dele svoje kreacije i šire brendovu poruku.
  • Ovaj tip kampanja stvara ne samo angažman već i širi uticaj brenda kroz zajednicu korisnika.

   

 3. Personalizovani i Interaktivni Filteri:
  • Filteri i efekti će postati ključni u oglašavanju na TikToku.
  • Brendovi će kreirati personalizovane filtere koji omogućavaju korisnicima da uključe brendove elemente u svoje video sadržaje.
  • Ovo stvara interaktivno iskustvo i jača povezanost između brenda i korisnika.

   

 4. Edukativni i Tutorial Sadržaji:
  • TikTok će postati platforma za deljenje edukativnih i tutorial sadržaja.
  • Brendovi će koristiti kratke video formate kako bi pružili vodiče, savete i obuke svojoj publici.
  • Ovo ne samo da doprinosi korisničkom iskustvu već i pomaže brendovima da postanu stručnjaci u svojoj industriji.

   

 5. TikTok kao E-commerce Platforma:
  • TikTok će evoluirati u snažnu e-commerce platformu.
  • Brendovi će moći direktno prodavati proizvode putem TikToka, koristeći funkcionalnosti poput “Shop Now” dugmeta i direktnih linkova ka online prodavnicama.
  • Ovo će pojednostaviti put korisnika od otkrivanja proizvoda do kupovine.

   

Facebook

 1. Metaverse i Oglašavanje:
  • U 2024. godini, očekuje se jača integracija metaversa u oglašavanje na Facebooku.
  • Brendovi će eksperimentisati sa virtualnim prostorima kako bi stvorili interaktivne kampanje.
  • Oglasi će se pojavljivati u digitalnim svetovima korisnika, pružajući im jedinstveno iskustvo i produbljujući vezu sa brendom.

   

 2. Edukativni Sadržaj i Facebook Watch:
  • Facebook će postati ključna platforma za edukativni video sadržaj.
  • Brendovi će sve više koristiti Facebook Watch za deljenje informativnih i obrazovnih videa, ciljajući publiku koja traži vrednost i obrazovanje.
  • Ova strategija će brendovima omogućiti da izgrade poverenje i autoritet u svojoj industriji.

   

 3. Augmentisana Stvarnost (AR) u Interaktivnom Oglašavanju:
  • Facebook će dalje razvijati AR iskustva u oglašavanju.
  • Korisnici će moći da probaju proizvode ili interaguje sa brendovima putem AR filtera direktno unutar Facebook aplikacije.
  • Ovo će povećati angažovanje i omogućiti korisnicima da personalizuju iskustva sa proizvodima pre nego što ih kupe.

   

 4. Data Privacy i Personalizacija:
  • Pitanja privatnosti podataka će i dalje biti u fokusu.
  • Facebook će nastaviti da prilagođava svoje algoritme kako bi se usklađivao sa sve strožim standardima privatnosti.
  • Brendovi će se sve više oslanjati na pravilno prikupljanje i korišćenje podataka kako bi pružili personalizovane reklame, održavajući pritom visok nivo poverenja korisnika.

   

 5. Društvena Odgovornost i Community Building:
  • Facebook će podsticati brendove da se fokusiraju na društveno odgovorno oglašavanje.
  • Kompanije će se sve više usredsrediti na izgradnju zajednica koje dele vrednosti.
  • Oglasi će naglašavati društvene inicijative, održivost i podršku zajednici, pridonošenje pozitivnom uticaju na društvo.

   

Made by Marko Božić – Senior Account Manager @Digitizer

Sign Up Now.

Follow.

Chat.

Contact Form.

  Kontakt Forma.

  ime i Prezime*
  Email*
  Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
  Broj mobilnog telefona
  Kompanija/Organizacija*
  Website
  Šta je potrebno Vašoj kompaniji/organizaciji?
  Da li znate koje rezultate želite da postignete?*
  Koje rezultate želite da postignete?


  Mobile & Mail.

  Back To Top