Skip to content

Naslovi na web-sajtu pomažu korisnicima i pretraživačima da čitaju i da razumeju tekst. Oni deluju kao putokazi za čitanje i olakšavaju ljudima da shvate o čemu se radi u postu ili na stranici. Naslovi takođe definišu koji su delovi vašeg sadržaja važni i pokazuju kako su međusobno povezani.

Kada se naslovi obeležavaju u osnovnom HTML kodu koriste se H tagovi od h1 do h6. Hijerarhija H tagova je vrlo jasna i brojčano je izražena. Zato, kada govorimo o tome kako dobro strukturirati naslove i sadržaj, govorimo o oznakama ‘H1’, oznakama ‘H2’ i tako redom po važnosti.

Naslovi na web-sajtu kao putozak

Naslovi su putokazi koji vode čitaoca kroz članak. Oni, ukoliko su pravilno korišćeni, iscrtavaju jasnu strukturu teksta i na taj način pružaju jasnu informaciju o čemu se radi u odeljku ili paragrafu teksta, kako bi ljudi znali šta da očekuju. Odlika dobre prakse je da naslovi na web-sajtu budu informativni za čitaoca. Imajte na umu da glavni fokus naslova treba da bude na sadržaju – a glavna svrha treba da bude lakše čitanje i razumevanje teksta.

Važnost naslova na sajtu

Naslov stanice (title tag) upućuje na sadržaj stranice i služi kao informacija kako ljudima koji pretražuju vašu web stranicu, tako i crawler-ima, koji ovaj element koriste kao jedan od brojnih važnih faktora koji utiču na rangiranje stranice u pretraživaču.

Postoje određene smernice kojih bi se trebalo pridržavati prilikom osmišljavanja naslova. Dužina naslova bi trebalo da bude između 50-60 karaktera. Google nije propisao zvaničnu dužinu naslova, ali ukoliko ona prelazi 60 karaktera rizikujete da naslov bude isečen (skraćen) prilikom prikazivanja u pretrazi.

Drugi važan faktor u kreiranju naslova je korišćenje ključnih reči za koje želite da se pozicionirate. Možda još važnije od dužine naslova web stranice su ključne reči koje se u njemu koristite. Naslovi mogu biti izuzetno korisni za vaš SEO kada su optimizovani sa pravim ključnim rečima. U naslov stavite najrelevantnije i najpoželnije ključne reči za koje želite da se rangirate. Ipak vodite računa da ne preterujete sa korišćenjem ključnih reči, pošto Google ne toleriše ovu praksu i smatra je zloupotrebom (keyword stuffing).

Dobar naslov prodaje priču

Naslovi na web-sajtu treba da budu originalni i motivišući. Naslov je taj koji će korisnika privući da klikne na link ka vašem sajtu i koji će ga zainteresovati za sam sadržaj. Potrudite se da svakoj stranici date što jedinstveniji naslov kako biste osigurali da su stranice što bolje optimizovane za odgovarajuće upite. Ukoliko je moguće neka ključne reči budu među prvima u samom naslovu. U praksi se pokazalo da se ovakvi naslovi davali najbolje rezultate kada je pretraga u pitanju.

Zapamtite da je prvi posao naslova privlačenje klikova od korisnika koji će smatrati vaš sadržaj vrednim vremena. Od vitalnog je značaja prilikom pisanja naslova imati na umu celokupno korisničko iskustvo, a vaša poruka treba da bude koncizna i jasna.

Pravilna upotreba H tagova

H tagovi pomažu u formiranju strukture i ukazuju na kontekst članka (teksta) na sajtu. Oni mogu posredno uticati na rangiranje web strane tako što će sadržaj učiniti lakšim za pregledanje i čitanje, pružajući kontekst sadržaja teksta. H tagovi kao podnaslovi olakšavaju korišćenje kako korisnicima, tako i pretraživačima zbog ključnih reči koje obično sadrže. Postoji hijararhija ovih tagova koja ide od H1 taga do H6 taga. H1 tag označava (uvodi) temu koja se obrađuje na vašoj stranici, slično kao što naslov čitaocu govori o čemu se radi u knjizi.

H1 je dobar pokazatelj šta je najvažnije u tekstu na stranici i uglasnom se koristi za naslov stranice ili posta (title tag). Savet je da se koristi samo jedan H1 tag po stranici, iako ne postoji nikakvo ograničenje po ovom pitanju.

H2 tagovi se obično koriste za planiranje sekcija (delova) teksta, a H3 za pokrivanje određenih tema u okviru teksta koje objašnjavaju neku od pojedinosti vezanih za temu koja se obrađuje. Mogu se tretirati kao mini naslov za sledeći deo teksta.

Tagovi H4 do H6 se koriste ukoliko temu razrađujete deteljnije i u dužem tekstu. Treba da budu jasni, koncizni i zanimljivi. Korisnici u najvećem broju slučajeva samo skeniraju stanicu na kojoj se nađu, a dobro struktuisani i interesantni H tagovi mogu da im privuku pažnju da pročitaju ceo tekst. Treba se potruditi da vaši naslovi na web-sajtu (naročito H1) odgovore na problem-pitanje korisnika, jer će ih na taj način uvesti u dalje čitanje teksta.

Dobra upotreba naslova korisna je kako za vaše korisnike, tako i za vas, jer povećava šanse da ljudi zapravo pročitaju vaš članak, poboljšava pristupačnost i može čak doprineti SEO-u. Zato se potrudite da ih pravilno koristite!

Digitizer je spreman da Vam pomogne u svakom segmentu optimizovanja nastupa na internetu. Neka iza Vaših naslova stoji napor uigranog tima stručnjaka. Kontaktirajte nas.

Made by Nebojša Radovanović – SEO Expert @Digitizer

Sign Up Now.

Follow.

Chat.

Contact Form.

  Kontakt Forma.

  ime i Prezime*
  Email*
  Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
  Broj mobilnog telefona
  Kompanija/Organizacija*
  Website
  Šta je potrebno Vašoj kompaniji/organizaciji?
  Da li znate koje rezultate želite da postignete?*
  Koje rezultate želite da postignete?


  Mobile & Mail.

  Back To Top