skip to Main Content

Schema markup je vrsta mikropodataka koja pretraživačima olakšava analizu i interpretaciju informacija sa sajta, tako da mogu prikažu dobre rezultate korisnicima na osnovu upita za pretragu. Nastala je 2011. godine kao proizvod kolaboracije vodećih svetskih pretraživača, sa ciljem što boljeg razumevanja sadržaja sajtova, kao i što boljeg korisničkog iskustva. Poput Sitemap XML ovo je još jedna mogućnost da sadržaj sajta učinimo što razumljivijim pretraživačima.

Kao i kod drugih markup formata, mikropodaci Schema-e se primenjuju na sadržaj stranice kako bi se tačno definisalo šta sadržaj predstavlja i kako se prema njemu treba odnositi. Elementi i atributi Schema markup-a mogu se dodati direktno u HTML sajta kako bi se alatima za pretragu na pretraživačima pružile dodatne informacije.

Šta je Schema.org?

Schema.org pruža niz oznaka i svojstava za detaljno obeležavanje vaših proizvoda, recenzija, lokalnih kompanija, objavljivanja poslova itd. Glavni pretraživači, GoogleBing, Yandex i Yahoo, zajedno su razvili ovaj vokabular da bi dostigli zajednički jezik koji im omogućava bolje razumevanje sajtova.

Schema.org je definisana u dve hijerarhije: prva za tekstualne vrednosti svojstava, a druga za stvari koje opisuju. Rečnik Schema.org može se koristiti sa više različitih načina kodiranja, uključujući RDF, Microdata i JSON-LD. Ovi rečnici pokrivaju entitete, odnose između entiteta i akcije i mogu se lako proširiti pomoću dobro dokumentovanog modela proširenja.

Čemu služi Schema markup?

Uključivanje mikropodataka Schema-e u vaš HTML kod može da pomogne alatima pretraživača da efikasnije interpretiraju sadržaj vaših stranica. To zauzvrat može povećati vašu vidljivost. Međutim, važno je imati na umu da uključivanje Schema markup (ili bilo kojeg drugog strukturiranog formata za označavanje) u vaš kod nikako ne pordazumeva da ćete “hakovati” pretraživače. Umesto toga, razumite Schema markup kao najbolju praksu da bi pretraživači lakše pronašli i prikazali odgovarajući sadržaj.

 

Trenutno Schema markup ne utiče direktno na rangiranje, i kako Google tvrdi trenutno se ne koristi kao signal za rangiranje. Ipak, Schema markup poboljšava rich results (ranije poznati kao rich snippets) vašeg sajta, što može pomoći da se vaše stranice istaknu u rezultatima pretrage.

Schema i rich results

Osim što će pretraživačima olakšati kategorizaciju sadržaja sajta, Schema markup može se koristiti i za definisanje i prikazivanje rich results-a vašeg sadržaja u rezultatima pretrage. Iako je ovo pitanje često bilo predmet sporenja i nerazumevanja, Google zapravo koristi Schema markup za prikazivanje  rich resultsa. Jasni, koncizni i bogati rich results-i mogu rezultirati većim brojem klikova, jer korisnici mogu brzo i lako utvrditi da li je sadržaj na vašem sajtu zaista ono što traže.

Schema markup je odlična za lokalni SEO. Pomoću strukturiranih podataka pretraživačima možete dati više informacija o vašem lokalnom poslovanju, uključujući adresu i kontakt informacije.

Kako dodati Schema markup na sajt?

Obeležavanje stranica mikropodacima Schema-e može biti naporan posao, posebno ako vaš sajt ima veliki broj stranica. Označavanje se moralo dodavati ručno na svaku stranicu, što je dosta posla za veće sajtove. Svakako da je za manje sajtove ovo predstavlja i manje posla i vremena potrebnog da se on obavi. Iz tog razloga ovaj posao je danas automatizovan i postoje brojni alati koji znatno olakšavaju ovaj posao.

Što više podataka uključite u Schema markup, jasnija će priroda i svrha sadržaja vašeg sajta biti pretraživačima. Takođe, vredi zapamtiti da pre nego što Google može da generiše rich results koristeći vaše podatke, morate da dodate oznake Schema-e na određeni broj svojstava. Možete da proverite koje informacije se mogu izvući iz markiranja pomoću Google-ovog Alata za testiranje strukturiranih podataka.

Pre nego što pristupite implementaciji, morate znati koje strukturirane tipove podataka treba koristiti. Postoje dva načina za dodavanje strukturiranih podataka na vaš sajt. Prvi je manuelni način, tj. uređivanje HTML datoteka i dodavanje potrebnih oznaka, a drugi je putem nekog plugin-a. 

Schema, Schema – All In One Schema Rich Snippets, WP SEO Structured Data Schema, WP Review Pro neki su od najpopuranijih plugin-ova kada je u pitanju WordPress, od kojih su neki besplatni, dok za neke treba platiti korišćenje.

Schema markup svakako predstavlja segment koji morate da imate na dobro izrađenom i dizajniranom sajtu, iz razloga što pretraživači neprestano razvijaju nove načine prezentacije rezultata pretraživanja najčešće za to koriste podatke Schema markup.

Da saznate kako da vaš sajt bude razumljiviji pretraživačima, pročitajte blog koji se nalazi na sledećem linku: Šta je XML sitemap?

Made by Nebojša Radovanović – SEO Expert @Digitizer