Web Digitizer - Društvene mreže - Google - Website - Prezentacije - All rights reserved 2015.

AKO SE TRUDIŠ DA BUDEŠ NORMALAN, NIKADA NEĆEŠ SAZNATI KOLIKO NEVEROVATAN SI MOGAO DA BUDEŠ

MARKETING VIŠE NIJE O TOME ŠTA PRAVIŠ, NEGO KAKVE PRIČE PRIČAŠ

TARGET

Digitizer prilagođava sadržaj Vašoj targetiranoj ciljnoj grupi precizno gradeći auditorijum

KONTENT

Digitizer autentičnim storytellingom na zanimljiv i primamljiv način dočarava korisnicima društvenih mreža Vaš biznis

REKLAMA

Digitizer konstruiše reklame na društvenim mrežama na najoptimizovaniji način - sa najmanje resursa do najviših ciljeva

Terminologija na društvenim mrežama

Koji su to izrazi koji se najčešće koriste pri profesionalnoj optimizaciji društvenih mreža?
SAZNAJ VIŠE
Terminologija na društvenim mrežama

Permanentno unapređenje poslovanja

Kako koristiti društvene mreže u svrhu permanentnog unapređivanja poslovanja?
SAZNAJ VIŠE
Permanentno unapređenje poslovanja

PAKETI

OSNOVNI PAKET

Facebook & Instagram

Obrada slika, kratkoročna strategija, kontent postova

NAPREDNI PAKET

Facebook & Instagram & Google Verifikacija

Fotografisanje, obrada slika, kratkoročna strategija, dugoročna strategija, kontent postova

BIZNIS PAKET

Facebook & Instagram & Google Verifikacija & Trip Advisor & LinkedIn

Fotografisanje, obrada slika, kratkoročna strategija, dugoročna strategija, kontent postova, metrika i izveštaji, google maps