Skip to content

Boja je oblik neverbalne komunikacije. Njena osnova su naše emocije. Boju nikada ne doživljavamo isto. Kombinovanjem boja možemo da postignemo taj cilj. Postoje razne šeme boja pomoću kojih nalazimo kombinaciju koja deluje.

 

Šta su šeme boja i koliko su važne za grafički dizajn?

Poznavanje ovih šema od velike je važnosti za grafički dizajn.

 

Izbor boja

Da bi izbor prave boje bio precizniji i brži nastale su nauke: Teorija boja i Psihologija boja. Tako su i šeme boja tu da nam pomognu da lakše napravimo pravi izbor u velikoj paleti boja. 

Boje se mešaju da bi se stvorile nove boje, takođe boje se mogu upariti da bi se stvorile vizuelno prijatne kombinacije. Srećom, ne morate satima sedeti i isprobavati svaku kombinaciju boja da bi ste pronašli onu koja izgleda dobro. Možete koristiti isprobane i proverene šeme boja da bi ste pronašli kombinaciju koja deluje.

Bitni pojmovi 

Da bi bolje razumeli boje i šeme boja uputićemo vas na bitne pojmove.

 • Color Wheel-a (Kolo boja) je ilustrativni dijagram koji prikazuje 12 boja u krugu, a koristi se za predstavljanje odnosa svake boje jedne prema drugoj.
 • Hue se odnosi na čiste, zasićene boje.
 • Tint se postiže ugradnjom belih elemenata za osvetljivanje i desaturaciju jedne nijanse. Boje nijanse su često mnogo mirnije od zasićenih.
 • Tonovi se postižu dodavanjem sive nijanse, prigušivanjem ukupnog inteziteta.
 • Nijanse se postižu dodavanjem crnih delova jednoj nijansi, stvaranje tamnije nijanse.
 • Zasićenje se odnosi na ukupni intezitet. Čista nijansa je zasićenija od nijanse ili tona.
 • Vrednost se odnosi na opšti nivo osvetljanja ili zatamnjenja. Svetlija nijansa ima više vrednosti od tamnije.

Osnovne boje

Primarne boje su “orginalne” boje, a to su crvena, žuta i plava boje. Ne možete nijednu od ovih boja dobiti mešanjem drugih boja.

Ova moćna trijada oblikuje temelje teorije boja onako kako je znamo. Ova tri pigmeta su osnova u građenju širokog spektra boja. U kombinaciji stvaraju sekundarne i tercijarne boje, zajedno sa svim nijansama između.

 

Sekundarne boje

Sekundarne boje nastaju od jednake mešavine dve odvojene primarne boje. Žuta i plava mešavina kreiraju zelenu. Žuta i crvena mešavina stvaraju narandžastu, a plava i crvena mešavina stvaraju ljubičastu.

Na točkiću sa bojama, sekundarne boje nalaze se u sredini i na istoj udaljenosti od dve osnovne boje koje se koriste za njuhovo stvaranje. Sekundarne grupe su grupisane u trijadu koja stvara obrnuti jednakostranični trougao.

 

Tercijarne boje

Tercijarne boje nastaju kombinovanjem susednih primarnih i sekundarnih nijansi.

Jednobojna šema boja

Jednobojne šeme boja fokusiraju se na jednu boju, često se koriste varijacije te nijanse.

 

Komplementarna šema boja

Komplementarne boje postoje na suprotnim stranama kolora. Jedna boja je obično primarna boja, a druga je sekundarna boja.

Glavne komplementarne boje su obično plava i narandžasta, crvena i zelena kao i žuta i ljubičasta.

 

Analogna šema boja

Analogne boje se sastoje od grupe od tri boje koje se međusobno graniče unutar točkića sa bojama.

Ova šema boja započinje osnovnom nijansom i produžava se sa dve susedne nijanse. Reč “analogno” znači usko povezano, tako da kombinacije ovih nijansi imaju harmoničnu privlačnost.

 

Trijadna šema boja

Trijada se sastoji od tri boje koje su postavljene jednake jedna na drugu na točkiću boja, praveći trougao. Trijadne šeme boja mogu da sadrže tri primarne, sekundarne ili tercijarne boje.

Kao i kod ostalih šema boja, izbegavajte da koristite sve tri nijanse u potpuno zasićenom stanju. Unesite nagoveštaj bele, sive ili crne da bi vaša šema boja bila prijatna za oči.

 

Dvostruko komplementarna (tetradna) šema boja

Dvostruka komplementarna ili tetradna šema boja u svojoj šemi koristi dva para komplementarnih boja.

Split-komplementarne šeme boja

Komplentne šeme boja koje se međusobno nadopunjuju mogu izgledati slično komplementarnim šemama, ali ova kombinacija uključuje dve susedne nijanse komplementa boja, poput žute uparene sa plavom i crvenoljubičastom.

Ova šema boja ima sličnu vizuelnu privlačnost kao komplementarne šeme, ali bez inteziteta.

Prava kombinacija boja

Naći idealnu kombinaciju boja je posao koji iziskuje istraživanje i eksperimentisanje sa tonovima, nijansama, vrednostima i svim sastavnim delovima boje. Uz pomoć ovih osnovnih šema boja lakše ćete se snalaziti u odabiru svojih pravih kombinacija boja.

 

 

Još edukativnih tekstova o digitalnom marketingu, dizajnu i strategiji nastupa na internetu možete pronaći ovde.

Made by Vladimir Bojić – Senior Graphic Designer @Digitizer

Sign Up Now.

Follow.

Chat.

Contact Form.

  Contact Us.

  Name *
  Email Adress *
  Phone *
  Company/Organization *
  Website
  What would you like
  Message *

  Mobile & Mail.

  Back To Top