skip to Main Content

Svako ko je imao i najmanji dodir sa optimizacijom sajtova svakako je čuo za nofollow HTML atribut koji Google koristi da bi označio vrednovanje određenog linka na sajtu. Ovaj atribut je uveden pre nekih 15 godina, tačnije 2005. godine. Atribut govori Google-u da se određenom linku ne veruje. Nofollow je prvobitno  dizajniran za borbu protiv neželjenih komentara na blogu ili u komentarima, kojima se pokušavalo da se na ne baš najčasniji način utiče na pozicioniranje sajta koji je bio linkovan.

U Google-u su odlučili da nakon dugo vremena korišćenja ovaj atribut treba da evoluira. Iz ovog razloga Google je najavio uvođenje dva nova atributa koji će pomoći u što jasnijoj identifikacije prirode linka.

NoFollow i ostali atributi

rel=”sponsored”: ovaj atribut služi da označi linkove na sajtu koji su kreirani kao deo reklame, sponzorisani ili su deo neke druge kompenzacije.

 

rel=”ugc”: vrednost atributa ugc (user-generated content) preporučuje se za veze koje su generisane unutar sadržaja sajta, kao što su komentari i postovi na forumu.

 

rel=”nofollow”: atribut je za slučajeve u kojima želite da linkujete stranicu, ali ne želite da podrazumevate bilo kakvo prenošenje kredita za rangiranje na drugu stranicu.

 

Iz Google-a objašnjavaju da je ovo pokušaj pravednijeg vrednovanje linkova, a i olakšanje algoritmu u rangiranju sadržaja sajtova u Search-u. Iz tog razloga nofollow ću ubuduće biti tumačen samo kao preporuka, a ne kao oznaka da link bude apsolutno ignorisan. Kako kažu iz Google-a nove atribute će koristiti „kao način da bolje shvatimo kako na odgovarajući način analizirati i koristiti linkove u našim sistemima“. Ne očekuju se značajne promene rezultata pretrage kao rezultat ovih novina. Google je sada u stanju da počne da koristi ove podatke u svojim sistemima rangiranja za pretraživanje, a promena će pružiti Google-u više fleksibilnosti u načinu na koji tretira linkove sa nofollow atributom.

Kako se promene odražavaju na SEO

Ipak, postavlja se pitanje da li ove promene imaju smisla, kako se generalno odražavaju na SEO i da li je potrebno izvršiti promene na već postojećem sadržaju? Ostaje malo nejasno kako su u Google-u mislili da će ova izmena imati šireg efekta, kada po njihovoj tvrdnji neće imati uticaja na rangiranje ili ako ga i bude biće zanemarljiv. Koji motiv bi ljudi imali da se pridržavaju ovih novina. Generalni zaključak zajednice je da postoji mnogo sumnji i nejasnoća kod uvođenja ovih novina:

 

  1. Nema podsticaja za vlasnike sajtova da koriste nove atribute linkova
  2. Nema koristi za vlasnike sajtova u vidu poboljšanja rangiranja
  3. Troškovi sprovođenja promene nadmašuju bilo koju percipiranu korist (koja je u ovom trenutku jednaka nuli)

 

Jedna od ideja za značaj ove promene je ta da sada neće svi nofollow linkovi biti jednako tretirani, što bi pre svega moglo da se odrazi na linkove sa foruma ili iz komentara, a koji imaju kredibilitet i značaj u rešavanju problema ili edukaciji šire zajednice. Forumi su stručni izvor informacija jer ljudi dele svoja lična iskustva sa proizvodima, uslugama i savetima u obliku odgovora. Tim pre bi bilo pravedno da budu i zasluženo vrednovani od strane Google-a. Ipak pitanje je koliko će ovo biti ostvareno u praksi.

 

Još jedna neželjena pojava koju ova promena može da donese je prodavanje nofollow linkova, kao i porast spam komentara, u pokušaju da se poboljša pozicija nekog sajta.

 

Bilo kako bilo ovo je promena koja je zaživela ovih dana, a krajnju ocenu o njenom uticaju na optimizaciju sajtova, i da li ga uopšte ima, moći ćemo da damo tek nakon određenog vremena i eventualnih promena koje će biti zabeležene.

Made by Nebojša Radovanović – SEO Expert @Digitizer