Skip to content

U osnovi grafički dizajneri kreiraju vizuelna (grafička) rešenja kako bi unapredili komunikaciju brenda sa ciljnom grupom putem tipografije, slika, boja i oblika. Međutim, ako bi sagledali širu sliku, teško da bi grafički dizajn mogli da definišemo tako jednostavno, jer se neprekidno širi i razvija. Zato postoje osnovni tipovi grafičkog dizajna koji se razlikuju u pristupu, odnosno načinu razmišljanja prilikom kreiranja grafičkog sadržaja. Ovim tekstom ćemo se potruditi da objasnimo kako da ih razlikujete i samim tim vam pomoći da odredite dizajnera ili agenciju koji će najviše odgovarati za vaš naredni projekat.

 

Tipovi grafičkog dizajna

Ako bi preskočili efikasne metode: „Znam pravog čoveka za tebe!“ ili „Komšijin klinac radi taj dizajn“, treba početi od toga da svaka vrsta grafičkog dizajna zahteva određene veštine i znanja, pa samim tim nisu svi dizajneri podjednako dobri u kreiranju materijala za različite tipove dizajna.

       

Dizajn logotipa i vizuelni identitet

Dizajn logotipa i vizuelnog identiteta smo već obrađivali kao zasebne teme i ovi tipovi podrazumevaju kreiranje prepoznatljivog „potpisa“ brenda kroz slike, oblike i boje, po kojima će kupci odnosno klijenti lako razlikovati vaš brend od drugih.

Logo mora da bude jasan bez obzira na veličinu ili udaljenost sa koje se gleda, a da se ujedno i lako pamti.

Dizajn vizuelnog identiteta je kreiranje niza smernica kako se brend predstavlja i u kom pravcu će se razvijati, a da se pritom ne odstupa od osnovne ideje. Ovaj tip dizajna zahteva osećaj za vizuelnu komunikaciju kao i konceptualne i kreativne veštine u radu sa vektorima, odnosno vektorskom grafikom. Istraživanjem industrija, organizacija, trendova i konkurenata dolazi se do esencijalnih informacija za dalji rad.

različiti predmeti promotivnog materijala

Oglašavanje (Marketing i advertising)

Sa druge strane ako pod dizajnom logotipa i vizuelnog identiteta podrazumevamo uglavnom rad sa vektorskom grafikom, onda slobodno možemo reći da su dizajneri koji svoju specijalizaciju vide u oglašavanju uglavnom rade sa bitmapama. O razlici između vektorske grafike i bitmapa detaljnije možete pročitati u okviru teme Kako se pravi priprema za štampu.

Dizajneri prilikom kreiranja sadržaja za marketing i oglašavanje uglavnom rade sa vlasnicima kompanija i marketinškim profesionalcima, kako bi stvorili alat za marketing strategije. Zbog toga su rokovi često kratki, pa se manje pažnje posvećuje kreativnom radu, a mnogo više vizuelnoj hijerarhiji i preglednosti.

bilobord u podzemnom prolazu sa natpisom mockup

Dešava se da dizajneri rade na ovakvim projektima kao freelance-ri, ali češće ćete se susretati da nastupaju kao deo kreativnog tima. Ranije su dizajneri promociju uglavnom usmeravali na štampane medije kao što su bilbordi, plakati, oglasi u novinama ili časopisima i slično. Ipak sve češće, sa razvojem digitalnih tehnologija, ova grana se proširila i na digitalni marketing, odnosno oglašavanje preko interneta i društvenih mreža.

 

WEB dizajn

Web dizajn ili kako se sve češće možete čuti UX i UI dizajn je kreiranje sadržaja uz pomoć kojeg korisnik komunicira sa uređajem ili aplikacijom. Fokus kod ovog tipa dizajna je kreiranje interfejsa tako da website ili aplikaciju pre svega učinimo jednostavnim za upotrebu.
Dizajneri se oslanjaju na korisničko, vizuelno iskustvo i dizajniraju grafičke elemenata i njihov raspored na ekranu. Zadatak web dizajnera je da uravnoteži estetsku privlačnost i tehničku funkcionalnost.

UI dizajneri su specijalizovani za kreiranje radne površine, mobilnih aplikacija i web aplikacije, ali isto tako moraju biti timski igrači jer u glavnom sarađuju sa UX dizajnerima koji određuju funkcionalnost website-a ili apikacije. Baš zato ljudi često ne razlikuju UI i UX dizajn.

Pored grafičkih aplikacija za UI i UX dizajn potrebno im je znanje programskih jezika kao što su HTML, CSS i JavaScript.

radni sto na kome su monitor, stona lampa, podsetnici, olovke

Publikacije

Publikacije su tradicionalno štampani mediji. Dizajn publikacija je klasični i verovatno najstariji tip dizajna, barem što se tiče knjiga i novina, a kasnije časopisa i kataloga. Međutim, sa razvojem digitalnih tehnologija grafički dizajneri su ove tehnike počeli da primenjuju i u digitalnom objavljivanju.

Grafički dizajneri u izdavaštvu rade sa urednicima i izdavačkim kućama na prelomu strana i tipografiji dok nešto više kreativne slobode uključuje fotografiju, grafiku i ilustracije.

graphic-design-types-publishing

Dizajn ambalaže

Dizajn ambalaže direktno komunicira sa potrošačima, i bilo da se radi o kutijama, flašama, konzervama ili kesama, ambalaža je marketinški alat za čitav brend. Osim što je važno da privlači pažnju pakovanje služi da zaštiti proizvod i omogući lakše skladištenje, distribuciju i prodaju.
Dizajneri ambalaže su mnogo više posvećeni kreiranju koncepta i maketa, pa ne čudi potreba za stručnim znanjem pripreme za štampu i dobro razumevanje industrijskog dizajna i proizvodnje. Kako se radi o konkretnom proizvodu nekog brenda dizajneri su u prilici, da ne kažemo prinuđeni, da stvaraju i fotografije, ilustracije i vizuelni identitet vezane za taj proizvod.

dizajner iscrtava skice dizajna ambalaže

Od grafičkih dizajnera pri ovom tipu dizajna se zahteva fleksibilnost i prihvatanje zahteva i trendova tržišta.

Da zaključimo, grafički dizajn je sve veće područje i neprekidno se razvijaju novi tipovi dizajna kao što su na primer motion grafika i gameing industrija. Nove tehnologije otvaraju nova tržišta pa je zato je sve veća potražnja za specijalizovanim i kvalifikovanim dizajnerima.

Grafički dizajn je sve veće područje i neprekidno se razvijaju novi tipovi dizajna kao što su na primer motion grafika i gameing industrija. Nove tehnologije otvaraju nova tržišta, pa je zato sve veća potražnja za specijalizovanim i kvalifikovanim dizajnerima.

 

Za još vesti i interesantnih priča iz digitalnog marketinga posetite našu blog stranu ili zapratite naš Instagram profil.

Made by Sava Spasić – Senior Graphic Designer @Digitizer

Sign Up Now.

Follow.

Chat.

Contact Form.

  ime i Prezime*
  Email*
  Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
  Broj mobilnog telefona
  Kompanija/Organizacija*
  Website
  Šta je potrebno Vašoj kompaniji/organizaciji?
  Da li znate koje rezultate želite da postignete?*
  Koje rezultate želite da postignete?


   ime i Prezime*
   Email*
   Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
   Broj mobilnog telefona
   Kompanija/Organizacija*
   Website
   Kog datuma želite da zakažete sastanak?
   U koje vreme?


    ime i Prezime*
    Email*
    Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
    Broj mobilnog telefona
    Kompanija/Organizacija*
    Website
    Da li znate koje rezultate želite da postignete?*
    Koje rezultate želite da postignete?


    Mobile & Mail.

    Linkovi.