skip to Main Content

U svetu internet marketinga, korišćenje video oglasa često zahteva veće budžete. Pored toga postavlja se i pitanje efikasnosti ovih kampanja, odnosno koliko korisnika je zaista odgledalo ceo video. Ili bar u dovoljnoj meri da bi im bila poslata poruka. Kao rezultat toga, Facebook je ranije ponudio rešenje u 10-sekundnoj optimizaciji video pregleda. Oglašivači su mogli da izaberu da plate samo za prikazivanja koja su trajala minimum 10 sekundi. Međutim, oglasi su i dalje koštali više nego što su oglašivači želeli. 

Znajući to, Facebook se pojavio sa svojim najnovijim rešenjem za video oglasnu kampanju, ThruPlay Optimization.

ThruPlay video optimizacija

ThruPlay ima mogućnost intuitivne optimizacije vaših video zapisa. Plaćate samo za video snimke koji su odgledani do kraja ili najmanje 15 sekundi, zavisno od toga koji je uslov prvo ostvaren. Ovaj vid oglašavanje je od svog uvođenja, u septembru 2018. godine, naišao na odličan prijem od strane oglašivača, koji su ovaj način oglašivanja favorizovali u odnosu na dotadašnji. Razlog za ovo je evidentan, jer je ThruPlay za uloženi budžet svaki put nadmašio rezultate u odnosu na 10-sekundne video snimke. Stoga je Facebook  odlučio da ThruPlay postavi kao podrazumevanu optimizaciju za video oglase.

Veći reach

ThruPlay optimizacija podrazumeva da će se vaš oglas optimizovati tako da dopre do ljudi koji će odgledati video do kraja. Ovo je svakako slučaj kada je u pitanju video od 15 sekundi ili kraći. Međutim, za video zapise duže od 15 sekundi, Facebook će koristiti ThruPlay optimizaciju za prikazivanje oglasa osobama za koje postoji veća verovatnoća da će pogledati video zapis najmanje 15 sekundi.

 

Važno je napomenuti da je ova promena povezana sa optimizacijom isporuke, a ne i sa plaćanjem. Oglašivači će i dalje imati opciju da izaberu plaćanje na osnovu prikaza (impression) ili ThruPlay-a. Uz ponudu za impression, biće vam naplaćeno kada se prikaže makar jedan delić video oglasa, tj. objave. Uz odabir ThruPlay opcije, biće vam naplaćeno onda kada se video oglas reprodukuje do 97% trajanja ili do 15 sekundi, šta god se desi prvo.

Samo dve opcije za kampanju

Sa ThruPlay optimizacijom, Facebook će prikazati oglas većem broju ljudi koji će najverovatnije gledati video do završetka, a samim tim doći i do dela u kome se nalazi call to action. Ovo može biti veoma korisno za oglašivače, posebno za one koji koriste Story-je u svojim oglasima.

 

Posle 31. jula, postojaće samo dve opcije za video kampanje:

  • ThruPlay: Video snimci koji se gledaju do završetka ili najmanje 15 sekundi. Ovo je podrazumevana postavka.
  • 2-Second Continuous Video Views: Video se gleda najmanje 2 uzastopne sekunde.

Oglašivači imaju vremena  do 31. jula da izaberu drugu opciju za svoju video oglasnu kampanju ukoliko su prethodno koristili opciju od 10 sekundi. Onima koji ne izaberu drugu opciju kampanje će biti zaustavljene.

Postavljanje ThruPlay-a kao podrazumevane video optimizacije zaista pojednostavljuje mogućnosti kupovine oglasa. Uz to, ova podrazumevana opcija će se bolje uskladiti s onim što oglašivači zaista cene – vreme i novac.

Facebook konstatno razvija svoju platformu za oglase, a time i proces kupovine oglasa. ThruPlay je oglasna optimizacija koju je Facebook izbacio kao opciju za oglašivače koji žele da ostvare više prikaza do samog završetka videa ili do 15 sekundi videa, šta god se dogodi prvo.

Made by Nemanja Nedeljković – Senior Account Manager @Digitizer