izrada prezentacija

BUDI TOLIKO DOBAR DA NE MOGU DA TE IGNORIŠU

NE ZANIMA ME DA BUDEM NAJBOGATIJE TELO NA GROBLjU. ZANIMA ME SAMO DA IDEM U KREVET ZNAJUĆI DA SAM NAPRAVIO NEŠTO PREDIVNO... NEŠTO DO ČEGA MI JE STALO (STEVE JOBS)

PREGLEDNE PREZENTACIJE

Prezentacije nisu o onome koji prezentuje. One su o publici i o tome šta publika traži

ZANIMLJIVE PREZENTACIJE

Ako prezenter mora previše da objašanjava onda je to znak da nismo uradili naš posao kako treba

MODERNE PREZENTACIJE

Postavljanje cilja je prvi korak u pretvaranju neverovatnog u moguće