skip to Main Content

DIGITIZER REFERENCE – Zahvaljujemo se svim našim klijentima koji su na listi!

Posebno se zahvaljujemo klijentima koji nisu na pomenutoj listi, a sa kojima nas NDA ugovor obavezuje da zaštitimo interne podatke naše saradnje.
I naravno, unapred se izvinjavamo svim klijentima koje nismo stavili, a sa kojima smo sarađivali.

*Digitizer se kao kompanija ograđuje od pojedinih portfolio website item-a koji ne vode ka krajnjim destinacijama ili su u međuvremenu izmenjeni.

REFERENCE

Back To Top