Skip to content

Interni linkovi na web stranici su važni iz više razloga. Oni ukazuju pretraživačima na relevantnost stranica, odnos između stranica, kao i vrednost stranica. Interni linkovi su važni za što bolju strukturu web sajta, koji bi trebalo da ima jasnu hijerahiju od počitne strane, pa nadalje ka ostalim segmentima (stranicama) sajta. Najnoviji postovi na blogu će dobiti veću vrednost veze ako ih povežete sa početne stranice, a ne samo na stranici kategorije. I Google će brže pronaći nove postove ako su povezani sa početne stranice. Takođe sadržaj na sajtu za koji smatrate da je najznačajniji i da predstavlja osnovu vašeg sajta (cornerstone content – sadržaj koji je kamen temeljac) trebalo bi da ima i najveći broj internih linkova ka sebi. Interni linkovi će pomoći pretraživačima da dobiju informaciju  o tome koji sadržaj na sajtu je od najveće važnosti.

Koji sve interni linkovi postoje?

Interni linkovi mogu biti kontekstualni linkovi, navigacioni linkovi, taksonomijski… Kontekstualni linkovi su linkovi u tekstu koji vode ka drugom tesktu koji obrađuje sličnu temu ili konkretni pojam koji je linkovan ka njemu. Navigacioni linkovi su oni koji vode na glavnu navigaciju na sajtu, poput početne strane ili neke druge veće sekcije na sajtu. Ovi linkovi omogućavaju lakšu navigaciju na sajtu i pružaju bolje korisničko iskustvo. Taksinomijski linkovi su oni koji vode ka kategorijama i tagovima što pomaže Googleu da razume strukturu vašeg sajta (bloga) i takođe pomaže čitaocima da lakše pronađu srodne postove.

Dobra struktura važna za SEO

Dobra struktura sajta ima najmanji mogući broj linkova između početne stranice i svake druge stranice na sajtu. Ovo je korisno jer omogućava da link equity teče kroz celokupni sajt, povećavajući tako potencijal za rangiranje svake pojedinačne stranice. Link equity ili link juice je naziv koji se koristi za faktor rangiranja na pretraživačima zasnovan na ideji da određeni linkovi prenose vrednost i autoritet sa jedne stranice na drugu. Ova vrednost zavisi od niza faktora. Link equity može se shvatiti kao prenos rangiranja stranice koja prelazi sa jednog linka na drugi. On može da se prenosi kako eksternim, ali i internim linkovima na sajtu. 

Pretraživači moraju da imaju pristup strukturi linkova koja se može indeksirati – strukturi koja omogućava spider-ima da pregledaju linkovane putanje, kako bi pronašli sve stranice na sajtu. Od najveće je važnosti da ova struktura bude što jednostavnija i jasnija. U suprotnom to će sprečavati mogućnost da se prikažu stranice navedene u indeksima pretraživača.

Šta su breadcrumbs?

Posebna oblast kada su u pitanju linkovi na web sajtu su breadcrumbs. Breadcrumbs je tekstualni deo na sajtu koji korisniku pruža informaciju o putanji kojom je došao do stranice na kojoj se trenutno nalazi. Time se pruža jasna slika hijerarhije sajta i trenutne pozicije na njemu. Breacrumbs olakšavaju navigaciju na sajtu i olakšavaju korisniku povratak na prethodne stranice. Takođe olakšavaju Google botovima da bolje razumeju strukturu sajta, što svakako ima pozitivan uticaj na SEO.

 

Naričito su korisni za sajatove sa složenom strukturom ili hijerarhijom kao što su e-commerce sajtovi. Na manjim sajtovima nisu previše potrebni, naročito ukoliko već imate sitemap XML i dobre navigacione linkove.

Danas se sve manje na sajt ulazi preko početne stranice. Ovo znači da bilo koji deo sajta može da bude ulazna tačka. Morate smisliti način da ove posetioce uputite u druge delove sajta, ukoliko odabrana stranica ne zadovoljava njihove potrebe. Breadcrumbs ovde stupaju na delo i mogu značajno sniziti stopu napuštanja sajta (Bouncing Rate), jer posetiocima nudite alternativni način da pregledaju ponudu (sadržaj) sajta. Pomoću breacrumbs-a korisnik može lako da se vrati korak ili dva unazad i pronađe ono što mu zaista treba.

Treba uvek imati na umu da je breadcrumbs linearno strukturirana veza linkova, pa je koristan samo ako su sve stranice klasifikovane u uredne kategorije. Opcije navigacije na stranici moraju biti jasne, vidljive i funkcionalne. Nekim sajtovima nisu potrebni breadcrumbs-i, jer glavni meni, sekundarna navigacija i neki drugi blokovi na sajtu pružaju sve mogućnosti neophodne za snalaženje i navigaciju na sajtu.

Digitizer će Vas uvek povezati na pravi način. Pošaljite nam upit!

Made by Nebojša Radovanović – SEO Expert @Digitizer

Sign Up Now.

Follow.

Chat.

Contact Form.

  Contact Us.

  Name *
  Email Adress *
  Phone *
  Company/Organization *
  Website
  What would you like
  Message *

  Mobile & Mail.

  Back To Top