Skip to content

Da li znate kako da napišete reklamni tekst koji će privući ogroman broj klijenata? A pri tome ne morate imati veliki talenat za pisanje. Odgovor je AIDA!

AIDA je jedan od najpoznatijih marketing modela. Ovaj model bazira se na kognitivnim fazama kroz koje pojedinac prolazi u procesu donošenja odluke o kupovini proizvoda ili usluge. Efikasan nastup najčešće je presudan za uspeh vašeg digitalnog marketinga.  

 

Kako je nastala AIDA? 

Za to je možda najbolje da pogledamo Verdijev životopis. Ovaj čuveni kompozitor komponovao je mnoge slavne kompozicije od kojih je Aida možda najpoznatija. Ipak, sličnost sa našom AIDA-om je što i Verdijeva ima 4 čina. Kao i AIDA o kojoj mi govorimo.

grafikon koji prikazuje hijerarhiju AIDA modela

AIDA je skraćenica od reči:

 • ATTENTION (pažnja) – skretanje pažnje na određeni proizvod
 • INTEREST (interesovanje) – izazivanje interesovanja kupca za određeni proizvod ili uslugu, tako da on počinje da istražuje dalje i da se raspituje o određenom proizvodu
 • DESIRE (želja) – izazivanje želje kod kupca da ima taj proizvod
 • ACTION (akcija) – pozivanje kupca da preduzme sledeći korak koji vodi ka kupovini proizvoda ili usluge.

 

Jednostavno rečeno, AIDA model navodi kupca da upozna određeni proizvod, da mu se taj proizvod svidi i da ga na kraju kupi.

 

Kako funkcioniše AIDA?

A – ATTENTION ili AWARENESS 

Prva faza fokusira se na skretanje pažnje. Cilj ove faze je da što više ljudi sazna za određeni proizvod. Ovo se postiže reklamom, i to oglašavanjem kroz sve dostupne medijske platforme, naravno uzimajući u obzir i cenu oglašavanja. Kako su društvene mreže relativno novi vid reklamiranja, tako se koriste i novi metodi u reklamiranju, a jedan od njih je saradnja brenda sa influenserima.

ruka koja drži megafon

I – INTEREST 

Od ljudi koji su saznali za proizvod u prvoj fazi, izdvaja se određen broj njih koji su zainteresovani za njega. Oni žele da saznaju više o tom proizvodu, žele da saznaju detalje vezane za proizvod i kako im on može biti od koristi. Neki od ovih detalja mogu biti uključeni u sam oglas, ali se češće dešava da pojedinci sami žele da saznaju više o proizvodu koji ih interesuje, pa će tako na primer pretraživati internet da bi pogledali recimo specifikacije mobilnog telefona za koji su zainteresovani.

 

D – DESIRE 

Od onog broja ljudi koji su pokazali interesovanje za proizvod, ponovo se izdvaja određeni broj njih koji razvijaju želju da taj proizvod imaju. Ovi ljudi su potencijalni klijenti. U ovoj fazi oni imaju jasnu želju za određenim proizvodom ili uslugom. Pored želje, u ovoj fazi postoje i određene “prepreke” za kupca (kao što je možda visoka cena proizvoda).

 

A – ACTION

Oni koji “prevaziđu prepreke” koje postoje za kupovinu određenog proizvoda kreću u akciju i postaju kupci ili klijenti. Postoje tehnike kojima se kupcima “pomaže” da se odluče za poslednju fazu kupovine tj. da prevaziđu prepreke. Ove tehnike baziraju se na bihejviorizmu odnosno psihologiji ponašanja potencijalnih klijenata. 

devojka drži kese u raznim bojama

Jedan od načina privlačenja pažnje potencijalnog kupca je postavljanje oglasa na neobičnim mestima. Ovo se zove “gerila marketing”. Takođe, postoji faktor “šoka” odnosno privlačenje pažnje koristeći na primer provokativne fotografije.

Podsticanje želje za određenim proizvodom vrši se na različite načine, a ono što je bitno je pokazati potencijalnom kupcu zašto je njemu potreban baš taj proizvod. Ovo se radi tako što se izdvajaju interesantne činjenice o proizvodu i pokazuju njegove prednosti, što navodi potencijalnog kupca da još više želi taj proizvod.

 

Da li je AIDA model dobar za svakoga?

Neki kritikuju AIDA model govoreći da je suviše jednostavan i da ne može da se koristi isti način za reklamiranje različitih proizvoda (npr. kupovina auta u salonu automobila nije isto što i kupovina patika preko interneta). Zato postoje varijacije AIDA modela, a neke od njih su:

 

 • AIDCAS – ovde su dodate reči CONVICTION (uverenje ili ubeđenost u želju i potrebu potencijalnog kupca da ima baš taj proizvod) i SATISFACTION (zadovoljstvo obavljenom kupovinom)
 • NAITDASE – dodate su reči NEED (potreba), TRUST (poverenje), SATISFACTION (zadovoljstvo) i EVALUATION (ocenjivanje).

.

 

Za još vesti i interesantnih priča iz digitalnog marketinga posetite našu blog stranu ili zapratite naš Instagram profil.

 

Made by Ana Korolija – Senior Copywriter @Digitizer

Sign Up Now.

Follow.

Chat.

Contact Form.

  ime i Prezime*
  Email*
  Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
  Broj mobilnog telefona
  Kompanija/Organizacija*
  Website
  Šta je potrebno Vašoj kompaniji/organizaciji?
  Da li znate koje rezultate želite da postignete?*
  Koje rezultate želite da postignete?


   ime i Prezime*
   Email*
   Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
   Broj mobilnog telefona
   Kompanija/Organizacija*
   Website
   Kog datuma želite da zakažete sastanak?
   U koje vreme?


    ime i Prezime*
    Email*
    Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
    Broj mobilnog telefona
    Kompanija/Organizacija*
    Website
    Da li znate koje rezultate želite da postignete?*
    Koje rezultate želite da postignete?


    Mobile & Mail.

    Linkovi.