skip to Main Content

Prema najavama iz Google-a od 30. septembra 2019. u Google Ads-ima biće uklonjen podatak o prosečnoj poziciji reklame. Iako je ova promena najavljivana još sa početka ove godine, tačan datum njenog uvođenja nije bio poznat. 

Promene u Google Ads 

Kao rezultat uklanjanja metrike prosečne pozicije, sledeće stavke  će biti onemogućene:

 

  1. redovi koji pokazuju prosečnu poziciju
  2. prilagođene kolone koje koriste prosečnu poziciju
  3. sačuvani izveštaji koji su filtrirani prema prosečnoj poziciji
  4. sačuvani filteri prema prosečnoj poziciji

 

Razlog za ovo je uvođenje dve nove opcije, a to su absolute top impression i top impression. Ove nove metrike pružaju jasniji prikaz mesta gde se oglasi zaista prikazuju u SERP-u.

Zvanično iz Google-a

U svom zvaničnom saopštenju iz februara iz Google-a su najavili: „Uz dostupnost ovih novih metrika za razumevanje pozicije reklame, planiramo da ugasimo opciju prosečne pozicije u septembru ove godine. Ako trenutno koristite ovaj parametar, preporučujemo vam da počnete da koristite nove metrike prilikom merenja i optimizacije pozicije ma kojoj se pojavljuju vaše reklame“.

Google preporučuje upotrebu ovih novih metrika kao alternativu za isključenu opciju prosečne pozicije reklame.

Made by Nebojša Radovanović – SEO Expert @Digitizer

Back To Top